Семеен кодекс

12.50 лв.

Издателство : Сиби
ISBN :  978-619-226-276-1
Година : 2024
Корица : мека
Страници : 360
Език : български

Описание

1. Семеен кодекс от 2009 г.

2. Закон за лицата и семейството

3. Закон за закрила на детето

4. Закон за защита от домашното насилие

5. Закон за наследството

6. Наредба № 11 от 16.09.2009 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите

7. Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (извлечение)

8. Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка

9. Извлечения

9.1. Семеен кодекс от 1985 г. [имуществени отношения между съпрузите, осиновяване]
9.2. Семеен кодекс от 1968 г. [имуществени отношения между съпрузите, осиновяване]
9.3. Закон за лицата и семейството (редакция, приложима до 22 май 1968 г.) [имуществени отношения между съпрузите, осиновяване]
9.4. Закон за извънбрачните деца и за осиновяването от 1940 г. [осиновяване]

10. Съдебна практика – постановления и тълкувателни решения на ВС и ВКС

І. По Семейния кодекс
ІІ. По Закона за наследството

11. Сравнителни таблици

І. От СК/2009 г. към СК/85 г.
ІІ. От СК/85 г. към СК/2009 г.

Справочник на актовете, с които са изменяни Семейният кодекс и Законът за наследството

Също може да ви хареса…