Семейната сцена. Антропологическа история на семейното хранене в България в модерната епоха

17.00 лв.

Автор : Райна Гаврилова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN :978-954-07-4068-3

Година : 2016

Корица : мека

Страници : 416

Език : български

Описание

Изследването на семейното хранене във всичките му аспекти позволява да се уплътнят или премислят важни представи за модернизацията на българското общество. Разглеждат се привидното противоречие при популярното разграничение между „селянин“ и „гражданин“, както и особеният начин на формиране на новия стил на живот, наречен „бриколаж“ – адаптиране, приспособяване, безпроблемно съчетаване на „традиционно“ и „модерно“, на „градско“ и „селско“ според вкусовете и възможностите. Вглеждането в особеностите на българската модернизация дава възможност за по-едромащабни наблюдения, централно сред които е, че градската култура на „буржоазна“ България предопределя характера на гражданската култура на съвременна България.

Райна Гаврилова е преподавател в специалност Културология на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Нейни предишни книги, които изследват всекидневния градски живот като прозорец към културната и социалната история на България, са „Bulgarian Urban Culture in the Eighteenth and Nineteenth Centuries“ и „Колелото на живота. Всекидневният живот в българския възрожденски град“.