-10%

Семинарът за Чудовището

13.50 лв.

Автор : Валери Стефанов, Кристина Йорданова, Десислава Узунова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-5240-2

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 190

Език : български

Описание

Сборникът представя текстове от семинара, проведен през учебната 2017–2018 година.

Той се занимава с чудовището в различните аспекти на неговото културно-историческо и фикционално битие.

СЪДЪРЖАНИЕ

Валери Стефанов. Опит върху Чудовището…………………………………………………..7

ПАМЕТ ЗА ЧУДОВИЩЕТО

Митологически и исторически аспекти

Невена Панова. Има ли шанс за Полифем?………………………………………………….23

Яница Радева. Българската възрожденска поезия и чудовищата…………………..53

Николай Генов. Кратка история на схватката с дявола –

от фолклорната традиция към компютърните игри………………………………66

ФОРМИ НА ЧУДОВИЩЕТО

Естетика и въображение

Биляна Борисова. Гоя и Чудовището…………………………………………………………..79

Кристина Йорданова. Каталози от чудовища в романа

на Мария Станкова „Каталог на душите По“……………………………………..100

Венцеслав Шолце. Неразграничимото: чудовищно и човешко

в „Малечко-Палечко“ на Шарл Перо………………………………………………….108

Илиян Шехада. Левиатан – дураци и чудовища………………………………………….132

ЧУДОВИЩЕТО НА РЪБА НА УЖАСА

Афекти

Владимир Полеганов. Главата на ужаса: бележки върху чудовищното

в разказите на Стефан Грабински………………………………………………………139

Десислава Узунова. Жени и чудовища – гранични форми на смисъла…………149

Александър Христов. Градовете на чудовищния ужас

в два експресионистични сборника……………………………………………………163

За авторите……………………………………………………………………………………………….187