Симеонова България в историята на Европейския Югоизток. Том I

40.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-054-07-4433-9

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 272

Език : български , английски , руски и др.

Описание

В настоящия том е поместена първата част от материалите на едноименната международна конференция (Поморие 25—28 октомври 2017). Събраните тук 20 доклада на учени от България, Великобритания, Германия, Полша, Русия и Сърбия разкриват различни аспекти от съдбата на България, Византия и Балканите през епохата цар Симеон Велики.

Съдържание

Пленарни доклади

J. Shepard. Symeon’s confrontation with Byzantium c. 917: Diplomatic ripples across Eurasia

Д. Полывянны. Деяния царя Симеона в истори и исторической памяти болгар

И. Йорданов. Битката при Ахелой през 917 г.: численост и състав на византийската армия. Просопография на участниците (приносът на сфрагистиката)

Битката при Ахелой. Ранносредновековна България (IX—X в.)

Т. Томов. Няколко щрихи към Ахелойската битка

П. Георгиев. Битката при Ахелой: „Константиновия кръст“ и/против „тоягата на Мойсей“ (за библейските и исторически префигурации на цар Симеон)

М. Лешка. Почему Симеон победил в битве при Ахелое (917)? Точка зрения побежденых (версия Льва Диакона)

Ж. Жекова. Парични плащания на Византия, свързани с битката при Ахелой

И. Иванов. Реките и големите битки на българите през Средновековието

M. Radišić. Archaeological testimonies of Bulgarian presence in the Central Balkans during the ninth and tenth centuries

Л. Симеонова. Пътят на младия Симеон от „спокойната тишина на манастира“ до възкачването му на българския трон

К. Станев. Българската експанзия в района на Солун по времето на цар Симеон

D. Ziemann. Liberation, submission or destruction — Bulgarians and the conquered territories in the time of Tsar Symeon

В. Ангелов. Някои наблюдения върху съдбата на политическите бегълци при управлението на цар Симеон

Д. Найденова. Защо плачат царете (Сревновековна България IX—X в.)

П. Ангелов. Религиозни аргументи в кореспонденцията на цар Симеон

А. Николов. Проблемът за канонизацията на княз Борис-Михаил

С. Георгиева. Брачната дипломация на българския владетел Симеон Велики

A. Uzelac. Prince Michael of Zahumlje — A Serbian ally of tsar Symeon

К. Кръстев. Цар Симеон и арабите

А. Добычина. „Золотой век“ царя Симеона I Великого (864—927) в советской и современной российской историографии

Съкращения

Списък на авторите