-10%

Синтактична структура на преводната агиография

11.70 лв.

Автор : Анета Димитрова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-3307-4

Година : 2012

Корица : мека

Страници : 312

Език : български

Описание

„Синтактична структура на преводната агиография“ е издание на докторската дисертация на авторката. Въз основа на езиков анализ на четири жития, преведени от гръцки на старобългарски през X-XI в., се изследват преводаческите решения, гръцкото синтактично влияние, типичните и специфичните черти в езика както на различните по стил гръцки жития, така и на техните преводи. Внимателното вглеждане в начините за превод и употреба на инфинитивни, причастия и членувани конструкции дава възможност за открояването на стила на авторите от този на техните преводачи и очертава критерии, по които да бъдат анализирани и други представители на старобългарската преводна агиография.