Скални култови паметници в граничната зона между провинциите Скития и Втора Мизия

28.00 лв.

Автор : Георги Атанасов
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978–954–07-5815-2
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 298
Език : български
Код: 978–954–07-5815-2 Категории: , , , ,

Описание

   Сред безспорните приноси на този обемен труд е акцентирането върху тази доскоро слабо изследвана алтернативна архитектурна форма на Балканите и разкриването на безкрайните ѝ възможности като извор за нови научни знания върху серия важни културно-исторически въпроси. Със своя подробен дескриптивен каталог, богат графичен и снимков, актуален и архивен, материал, монографичният труд на Георги Атанасов, наред с всичко друго, е ценен принос в „кутията с инструменти“ за всяко бъдещо проучване върху скалните култови паметници в Североизточна България.
Съдържание
Предговор
Въведение 
1. Към началото на скалната култова архитектура в граничната зона между провинциите Скития и Мизия
2. Историографски контекст: постижения и проблеми
Първа глава. Предшествениците. Трако-римски скални светилища
1. Сухоречието Табан – историята по една древна река
2. Скалният култов център по р. Табан и светилището до с. Храброво в контекста на тракийските скални светилища в България
3. Пещерните храмове по р. Табан и култът към трако-гетския бог Залмоксис
Втора глава. Ранновизантийските скални манастири и границата
1. Скалните манастири по Добруджанското Черноморие
2. Колонията скални манастири по р. Суха – границата между провинции Скития и Втора Мизия
3. Колонията скални манастири по р. Провадийска
Трета глава. Наследниците
1. Скалните манастири по р. Канагьол и съседните сухоречия Суха река, Сребреница, Табан и Чаирлък
2. Манастирът до Мурфатлар от края на IX–X в.
3. Съдбата на скалните манастири през ХІІІ–ХІV в.
3.1. Колонията скални обители от ХІІ–ХІV в. по р. Провадийска
3.2. Аладжа манастир и обители от ХІІ–ХІV в. по Черноморието
Вместо заключение: мястото на скалните монашески обители в регионалната селищна система
Каталог на паметниците
І. Колонията по Добруджанското черноморско крайбрежие
Кат. № І. 1. „Катакомбите“ западно от Аладжа манастир
Кат. № І. 2. Аладжа манастир северно от гр. Варна
Кат. № І. 3. Скална монашеска обител в м. Дълбока край Каварна
Кат. № І. 4. Скална църква на Калиакрa
Кат. № І. 5. Скална обител „Св. Георги“, Калиакра
Кат. № І. 6. Манастирът в м. Яйла до с. Камен Бряг
Кат. № І. 7. Скална обител „Клисе маара“ в м. Яйла
Кат. № І. 8. Скална обител „Клисе маара“ в м. Яйла
Кат. № І. 9. Скална килия в м. Яйла
Кат. № І. 10. Скална килия в м. Яйла
Кат. № І. 11. Скална килия в м. Яйла
Кат. № І. 12. Скална обител в м. Яйла
Кат. № І.13. Скална обител „Мердевенли маара“ (Стълбена пещера) до c. Тюленово
Кат. № І. 14. Скална обител до c. Тюленово
Кат. № І. 15. Скална килия до c. Тюленово
Кат. № І. 16. Скална обител „Чака маара“ до с. Тюленово
Кат. № I.17. Скална обител „Делики маара“ (Побита пещера) до c. Тюленово
Кат. № I.18. Скална обител до c. Тюленово
Кат. № І. 19. Скална обител „Казънлъ маара“ (Котелна пещера) до c. Тюленово
Кат. № І. 20. Килия „Терси маара“ (Шивашка пещера) до c. Тюленово
Кат. № І. 21. Скална обител до c. Тюленово
Кат. № І. 22. Скална обител до c. Тюленово
Кат. № І. 23. Скална обител до c. Тюленово
Кат. № І. 24. Скална обител до c. Тюленово
Кат. № І. 25. Скална църква до c. Тюленово
Кат. № І. 26. Скална обител „Коюн маара“ (Овча пещера) до c. Тюленово
Кат. № І. 27. Скална обител до c. Тюленово
II. Колонията по Суха река
Кат. № ІІ. 28. Скален скит до с. Хитово, Добричко
Кат. № ІІ. 29. Скален манастир „Гяур евлери“ (Жилища на неверници- християни) до с. Балик, Добричко
Кат. № ІІ. 30. Килия под „Гяур евлери“
Кат. № ІІ. 31. Килия под „Гяур евлери“
Кат. № ІІ. 32. Помещение под „Гяур евлери“
Кат. № ІІ. 33. Църква-костница „Сандъклъ маара“ (Раклена пещера) до с. Балик
Кат. № ІІ. 34. Скален култов комплекс „Тарапаната“ (Монетарницата) до с. Балик
Кат. № ІІ. 35. Монашеско общежитие в „Асар евлери“ (Крепостни къщи) до с. Балик
Кат. № ІІ. 36. Скална църква №1 в „Асар евлери“ (Крепостни къщи) до с. Балик
Кат. № ІІ. 37. Скална църква № 2 в „Асар евлери“ (Крепостни къщи) до с. Балик
Кат. № ІІ. 38. Скални помещения (килии) в „Асар евлери“ (Крепостни къщи) до с. Балик
Кат. № ІІ. 39. Скална килия в „Асар евлери“ (Kрепостни къщи) до с. Балик
Кат. № ІІ. 40. Скално помещение в „Асар евлери“ (Крепостни къщи) до с. Балик
Кат. № ІІ. 41. Скална килия в „Асар евлери (крепостни къщи) до с. Балик
Кат. № ІІ. 42. Скален комплекс „Шан кая“ (Забележителна скала) до с. Оногур
Кат. № ІІ. 43. Скална килия до c. Оногур срещу входа на „Шан кая“
Кат. № ІІ. 44. Скална килия до c. Оногур срещу входа на „Шан кая“
Кат. № ІІ. 45. Скална килия до c. Оногур срещу входа на „Шан кая“
Кат. № ІІ. 46. Скален скит „Вълчанова стая“ до с. Брестница, Добричко
Кат. № ІІ. 47. Скален скит „Хайдушките къщи“ до с. Голеш, Силистренско
Кат. № ІІ. 48. Скалният манастир „Канара фетей“ (Канарата на момичето) до с. Думбравени, окръг Констанца
Кат. № ІІ. 49. Скалната обител „Св. Андрей“
ІІІ. Скалният манастир до Мурфатлар, окръг Констанца
Кат. № ІІІ. 50. Църква В–1
Кат. № ІІІ. 51. Църква В–2
Кат. № ІІІ. 52. Църква В–3
Кат. № ІІІ. 53. Църква В–4
Кат. № ІІІ. 54. Килия с крипта С–1 и С–2
Кат. № ІІІ. 55. Жилище (Cтранноприемница?) L–1
Кат. № ІІІ. 56. Сектор Е (Скален манастир)
Кат. № ІІІ. 56. Помещения Е–1, Е–2 (магерница?)
Кат. № ІІІ. 57. Жилище (килия) D
Кат. № ІІІ. 58. Скална църква Е–3
Кат. № ІІІ. 59. Помещение Е–4 (килия?, крипта? трапезария?)
Кат. № ІІІ. 60. Църква (параклис) Е–5
Кат. № ІІІ. 61. Галерия G–1
Кат. № ІІІ. 62. Галерия G–2
Кат. № ІІІ. 63. Галерия G–3
Кат. № ІІІ. 64. Галерия G–4
Кат. № III. 65. Помещение F–6
Кат. № ІІІ. 65. Скалните обители на хълма Пещерей на р. Касимча
Кат. № ІІІ. 66. Скалната обител „Касиан“ на брега на р. Касимча
ІV. Трако-римските скални култови паметници по сухоречието Табан в Южна Добруджа 
ІV. 67. Скалният култов център до с. Стрелково, Силистренско
ІV. 68. Скалното светилище „Киринджика“ до с. Поп Русаново, Силистренско
ІV. 69. Скалното светилище до с. Кутловица, Силистренско
ІV. 70. Скалното светилище до с. Васил Левски, Силистренско
ІV. 71. Скалното светилище до с. Войново, Силистренско
ІV. 72. Скалното светилище до с. Руйно, Силистренско
ІV. 73. Скалното светилище в м. Отлубурун до с. Храброво, Добричко
V. Колонията по сухоречието Канагьол – средновековната р. Дристра и съседните сухоречия Сенебир, Табан и Чаирлък
V. 74. Обители в подножието на ранносредновековната крепост Скала
V. 75. Скални килии източно от с. Секулово
V. 76. Скален скит „Хайдушките къщи“ южно от с. Върбино
V. 77. Скален манастир „Върбенските пещери“
V. 78. Килии до „Върбинските пещери“
V. 79. Килии севернозападно от „Върбенските пещери“
V. 80. Скална църква „Белбер канара“ до с. Цар Асен, Силистренско
V. 81. Скални килии до „Белбер канара“
V. 82. Скална църква в м. Геленджик до с. Алеково, Силистренско
V. 83. Скални килии в м. Геленджик до с. Алеково
V. 84. Скален скит в м. Кокарджа до крепостта до с. Цар Асен
V. 85. Скална килия в м. Кокарджа до с. Цар Асен
V. 86. Скален скит в м. Суха чешма до гр. Алфатар
V. 87. Скален скит в м. Суха чешма до гр. Алфатар
V. 88. Килия северно от „Гаргешката църква“ до гр. Алфатар
V. 89. Скален манастир в м. Пенчов път до гр. Алфатар
V. 90. Скит в м. Аладжова канара край гр. Алфатар
V. 91. Скална църква и килия в м. Братила до гр. Алфатар
V. 92. Килия в м. Събюва канара до гр. Алфатар
V. 93. Килия по сухоречието Табан, източно от м. Братила
V. 94. Скален скит в м. Аязмото до ранносредновековната крепост при с. Руйно, Дуловско
V. 95. Скален манастир (скит) край с. Острово, Разградско
VІ. Колонията скални обители по Провадийска река
VІ. 96. Килии на Саръкая при гр. Провадия
VІ. 97. Манастир (скит) „Свети Георги“ при с. Петров дол, Провадийско
VІ. 98. Килии от Аладжик бурун при с. Петров дол, Провадийско
VІ. 99. Килии в местността Тъпанче до с. Кривня, Провадийско
VІ. 100. Манастирът в местността Чукара до с. Кривня, Провадийско
VІ. 101. Килии в местността Голямото було до с. Невша, Провадийско
VІ. 102. Манастир в местността Малкото елеме при с. Невша, Провадийско
VІ. 103. Килии в местността Долапите до с. Неново, Провадийско
VІ. 104. Килии в местността Содолски дупки при с. Косово, Провадийско
VІ. 105. Килии в местността Пещерен дол при с. Косово, Шуменско
VІ. 106. Косовски манастир
VІ. 107. Скалният манастир до с. Аврен
The Border Zone between the Provinces of Scythia and Moesia Secunda: Cults and Rock-cut Monuments (Sanctuaries, Churches, Monasteries) (Summary)
Introduction
Chapter I. The predecessors. Thraco-Roman rock-cut sanctuaries
Chapter II. Early Byzantine rock monasteries
Chapter III. The successors
Instead of a Conclusion. The place of the rock monasteries in the regional settlement pattern
Литература 
Приети съкращения

Също може да ви хареса…