-10%

Славянин в родината си, българин в чужбина. Биография на Стефан С. Бобчев

18.00 лв.

Автор : Петър Първанов

Издателство : Авангард Прима

ISBN : 9786192392987

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 354

Език : български

Изчерпан

Описание

Петър Първанов е доктор по история и магистър по право от Югозападен университет „Неофит Рилски“. Работи като главен асистент в Стопанския факултет на същия университет. Научните му интереси са свързани със Стопанска история, Историография, Историята на правото, историческите аспекти на икономиката на социалната сфера, историческите аспекти на културата на дарителството, историята на българския туризъм. Автор е на над четиридесет публикации, разглеждащи проблеми от горепосочените области. Участник е в редица национални и международни, проекти и научни форуми.

Книгата разглежда живота и дейността на изтъкнатия учен, общественик и политик Стефан Савов Бобчев. Представени са факторите, които повлияват на формирането му от ранна детска възраст, семейната среда, обучението му в родната Елена, както и в Цариград и Москва. Контактите му с изтъкнати български и чуждестранни личности. Проследява се личният му живот, научната, обществената, публицистичната и политическата му дейност, както и влиянието, което тя оказва върху развитието на страната. Особено внимание е обърнато на идеите му свързани със славянството и обичайното право и тяхната практическа реализация.