Славяните в първото царство

6.50 лв.

Автор : Станислав Станилов

Издателство : Класика и стил

ISBN : 954-9964-62-0

Година : 2002

Корица : мека

Страници : 120

Език : български

Описание

Първото царство на българите наистина е първата монархия в световната цивилизация, чиито суверен носи титлата цар. Тя е славянска транскрипция на латинското цезар и така, като че ли предопределя съдбата на българското ханство на Долния Дунав – да бъде наследено от славяноезично християнско царство. В тази книга накратко е описано онова, което в далечните превратни времена славяните внесли в общото битие. Написано е достатъчно достъпно, с желанието любознателният и непредубеден читател по-лесно да проникне в невинаги ясния свят на историческото ни наследство. Вярното разбиране на процесите и събитията в това наследство има едно неизбежно изискване – да обичаш Отечеството си, не защото е велико, а защото е твое.