-35%

Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел

16.25 лв.

Автор : Анна – Мария Тотоманова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-2682-3

Година : 2008

Корица : твърда

Страници : 684

Език : български

Описание

Книгата съдържа първото издание на един малко проучен средновековен текст, познат по пет руски преписа от XV-XVI в. и известен като „Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел“. Изданието е снабдено с пълен речник-индекс и е придружено от коментар и лингвистично изследване. Направеното проучване на състава и структурата на текста и езиковите му особености показва, че паметникът съдържа не Хрониката на Синкел, а представлява хронографска компилация от Сътворението на света до основаването на Константинопол. Първата част на компилацията разкрива и тълкува световната история от Сътворението до Възкресение Христово като осъществяване на Божия промисъл в шест дни (хилядолетия), в които Христовото Рождество бележи средата на последния ден (хилядолетие). Тя е обширна извадка от Хрониката на раннохристиянския писател Секст Юлий Африкан, която науката досега познава по откъслечни фрагменти. Втората част на славянската хроника съдържа извадка от Синкел за годините от Възкресение Христово до управлението на император Диоклециан и едно кратко допълнение за останалите години до основаването на Константинопол, взето от Хрониката на Теофан Изповедник, която няма славянски превод. По всяка вероятност хронографският свод е възникнал във Византия в началото на X в., когато първата славянска азбука — глаголицата — все още се е употребявала активно.