Слово за Въведение Богородично от Охридския архиепископ Теофилакт Български

18.00 лв.

Автор : Искра Христова – Шомова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-4719-4

Година : 2019

Корица : твърда

Страници : 230

Език : български

Описание

Охридският архиепископ Теофилакт Български е сред най-видните византийски писатели, автор на множество екзегетични, агиографски и богословски произведения. Той е един от писателите с най-голяма заслуга за прославата на светите братя Кирил и Методий и на техните ученици, особено на св. Климент Охридски. Нарича се Български заради това, че е бил архиепископ на българските земи, но заслужава да го наричаме Български и заради големия му принос за познанието ни за българското минало. За съжаление малка част от неговите произведения имат средновековен български превод. Едно от тях е Словото за Въведение Богородично – изящна творба за пътя на човека към храма. Книгата съдържа текста на Словото на гръцки и в среднобългарски превод, изследване на стилистиката на автора в съпоставка с други средновековни хомилии за същия празник, изследване на езика на превода, славяно-гръцки и гръцко-славянски речник-индекс и новобългарски превод на Словото.