Слуховете в Средновековна България

15.00 лв.

Автор : Петър Ангелов

Издателство : Полис

ISBN : 978-954-796-081-7

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 180

Език : български

Описание

Предлаганото изследване, посветено на мястото и ролята на слуховете в живота на средновековния българин, е първото по рода си в българската медиевистика. На основата на многобройни конкретни факти се анализират причините за появата на слуховете, тяхната типология и механизмите на разпространението им. Оценена е и специфичната им роля в редица събития от военната, политическата и религиозната история на средновековна България. Особено място е отделено на различните слухове и легендарни истории, възникнали в резултат на драматични събития, свързани с възцаряването или с неочакваната смърт на даден владетел.

Съдържание

Увод

Първа глава. Слухове и варварски нашествия на Балканите (IV—VII в.)

Втора глава. Слуховете в историята на Първата българска държава

Трета глава. Слуховете в историята на Втората българска държава

Четвърта глава. Истории, слухове и предания за управлението и смъртта на средновековните български владетели

Хан Тервел

Хан Крум

Хан Омуртаг

Княз Борис-Михаил

Цар Симеон

Цар Гаврил Радомир

Цар Иван Владислав

Цар Иван Асен I

Цар Калоян

Цар Иван Асен II

Цар Ивайло

Цар Михаил III Шишман

Заключение

Използвани извори

Използвана литература

Използвани съкращения

Резюме на английски език