Случаи от практиката на клиничния психолог

22.00 лв.

Автор : колектив

Издателство : ИК Стено

ISBN : 978-954-449-882-5

Година : 2016

Корица : мека

Страници : 228

Език : български

Описание

При обучението в психотерапевтични умения голямо място заемат т.нар. сборници с описание на случаи или Case Study. Целта е създаването на портрети на пациенти, базирани на реални случаи, демонстриращи различни диагнози или терапевтични интервенции. Най-разпространените примери за такива сборници са придружаващите МКБ-10 и DSM-IV. Допълнение към тази категория е сборникът със случаи под редакцията на проф. Матанова, който представя широк диапазон от клиничната практика с деца, юноши и възрастни – хиперкинетично разстройство с дефицит на вниманието, личностови разстройства, нарушения от аутистичния спектър, езикови нарушения и др. Съвременната и добре описана теоретична рамка кореспондира с индивидуализирани терапевтични интервенции. Описаните профили на пациентите са базирани на реални случаи от клиничната практика и представят динамиката при използването на специфични терапевтични интервенции. Това е сборник, който предоставя на читателя очарователни обобщения и инсайти върху клиничната практика в широк аспект от теми и проблематики. Описанията на случаите с успех могат да бъдат използвани в клинични тренинги и в програми за развитие на клинични психолози и психотерапевти.

Проф. Ролф-Дитер Щиглиц
Професор по клинична психология и психиатрия
Университет на Базел, Швейцария

Съдържание:

Психотерапията между науката и изкуството……………………………………………………………. 7

Обсесивно-компулсивните и нарцистичните симптоми
на дете с дефицит на вниманието……………………………………………………………………………29

Терапевтични интервенции при деца с хиперактивност
и дефицит на внимание………………………………………………………………………………………….41

Случаят Ива – клиент с характеристики на
зависимо личностово разстройство………………………………………………………………………….64

Аутистичноподобната симптоматика при атипичен аутизъм………………………………………….86

Особености на когнитивното функциониране на дете
с дисфазия на развитието………………………………………………………………………………………99

Един случай на тревожно разстройство
с нарушение в адаптацията …………………………………………………………………………………..123

Емпатията – аз, ти и ние………………………………………………………………………………………..136

Защитни процеси в теорията на привързаността на Джон Боулби
Репрезентации на дезорганизираната привързаност.
„Войната никога не спира” – описание на случай………………………………………………………..151

Дисфазия на развитието или специфично езиково нарушение –
терапевтични подходи в детска възраст…………………………………………………………………..179

Семейна дисфункция и полова идентичност …………………………………………………………….200

Случай на сепарационно тревожно разстройство
в детска възраст…………………………………………………………………………………………………..217