-10%

Сметководна делова писменост от българското и европейското Средновековие

22.50 лв.

Автор : Васил Гюзелев

Издателство : Фондация „Българско историческо наследство”

ISBN : 978-954-8536-09-7

Година : 2013

Корица : мека

Страници : 328

Език : български

Изчерпан

Описание

Сборникът включва 73 средновековни документа от периода 716—1509 г. от със старобългарски, византийски, венециански, генуезки, дубровнишки, унгарски, немски и дpуг произход. Те са разнообразни по тип, форма и съдържание: сметководни книги, договори и статути, нотариални и спогодбени актове, трудови договаряния, актове за продажби, ценоразписи на стоки, наръчници за водене на търговия, ведомости за изплащане на заплати, разписки и т.н. Общото, което ги сближава, е това, че всички принадлежат към деловата писменост на Средновековието.

Съдържание

Предговор

Средновековни сметководни и търговски книги от XIV-XV век като извор за българската история

Документи

1. Българо-византийски договор от 716 г. според сведение в „Хронография“ на Теофан Изповедник (818)

2. Българо-византийски договор от 816 г., сключен в Цариград

3. Търновски надпис на хан Омуртаг (814-831)

4. Старобългарски надписи за въоръжението на войската от първата половина на IX в.

5. Преславски надпис за въоръжението на полка, командван от ичиргу боила (IX в.)

6. Йоан Екзарх — „Небеса“ (началото на X в.) Надгробен надпис на чъргубиля Мостич (средата на X в.)

8. Акт от 980 г. за продажба на светогорското манастирче „Св. Апостоли“

9. Еврейска банкова сметка от 1075 г.

10. Инвентарен списък в Типика на Бачковския манастир от 1083 г.

11. Български спогодбен акт от XI-ХII в.

12. Търновски надпис на цар Иван Асен II от 1230 г.

13. Три приписки в Болонския псалтир от 1230-1241 г.

14. Приписка на Теодор Граматик от 1243 г.

15. Оплаквания за щети, нанесени на венециански търговци от византийски власти през 1268-1278 г. в Анхиало, Несебър, Мелник и др.

16. Писмо на неаполитанския крал Шарл I Анжуйски от 10 юни 1281 г. до дворцовите ковчежници за разходи по български пратеници

17. Разходи за дарове на Дубровнишката република през 1284 г. във връзка със сватбата на сръбския крал Стефан Урош II Милутин и българската принцеса Анна Тертер

18. Искане за обезщетение на генуезки поданик за щети, причинени нему от византийския деспот Иван Асен III, някогашен български цар, между 1290-1294 г.

19. Сведение във Фландърска хроника от началото на XIV в. за български стоки, докарвани на пазара в Брюге (Брюж)

20. Флорентински наръчник за търговия от 1315 г.

21. Сметководна отчетна книга на католическия епископ на Пафос (остров Кипър) Жеро дьо Бейтин за период а 1323-1327 г.

22. Решения на Големия съвет на Дубровник относно пратеничеството до сръбския крал във връзка с победата му над българите през 1330 г.

23. Писмо на дубровнишкия търговец Маргарит Бодачич до княза на републиката Лодовико Морозини от 5 декември 1331 г.

24. Решения на Големия съвет на Дубровник във връзка с пратеничеството за сватбата на сръбския крал Стефан Душан с българската принцеса Клена през 1332 г.

25. Дубровнишки документи относно бившата българска царица Липа-Неда, съпруга на цар Михаил Шишман, от 1336-1340 г.

26. Разпореждане от 12 януари 1339 г. на неаполитанския крал Робер Анжуйски до ковчежниците на неговата хазна за изплащане на ежемесечна издръжка на Лудовико, княз български

27. „Наръчник по търговия“ (1340 г.) на Франческо Пеголоти

28. Генуезки документи за доставка на загорски восък в метрополията през 1340 г.

29. Сметководна книга на каталонския търговец Беренгуер Бенет за 1341-1342 г.

30. Инвентарен надпис към несебърската икона „Богородица Одигитрия“ от 1342 г.

31. Решения на Венецианския сенат от 19 юли и 15 декември 1343 г. за отношенията с Българското царство

32. Ведомост на манастира Ватопед за плащания на работници в Солун (септември 1344 г.)

33. Договор на цар Иван Александър с Венецианската република от 1347 г. 34. Нотариален акт от 1347 г. за загорския восък, изваден след потъване на кораб в пристанището на Генуа

35. Нотариален акт от 1348 г. за потъналия и изваден загорски восък в пристанището на Генуа през предната година

36. Византийска сметка-отчет от първата половина на XIV в. за пътуване от Цариград през Солун към Ахея

37. Сметководна книга на генуезката „Служба на войната – приходи и разходи“ за 1351-1352г. по време на „войната за Проливите“

38. Генуезки документи за доставка на жито през 1358 г. от Българското Черноморие в метрополията на републиката

39. Инвентарен опис на имуществото на мелнишкия манастир „Св. Богородица Спилеотиса“ от 1365 г.

40. Сметководна книга на Антонио Барбери, водена по време на похода на граф Амедей VI Савойски срещу Българското Черноморие през 1366-1367 г.

41. Писмо на унгарския бан на България Петер Химфи до майката па унгарския крал Ержебет, писано във Видин на 15 април 1367 г.

42. Трудови договори на българи на остров Крит от 1374 и 1380 г.

43. Сметки в ковчежническата книга на генуезката колония Кафа за 1374-1375 г. във връзка с войната срещу деспот Добротица

44. Паричен заем срещу книга в Хилендарски ръкопис от 1320-1380 г.

45. Ведомости от 1380 г. за заплащане на моряци от Българското Черноморие в Кафа

46. „Наръчник по търговия“ на търговска къща Датини в Прато между 1380-1386 г.)

47. Ценоразписи на стоки по пазарите на Авиньон, Венеция, Генуа и Дамаск през последните две десетилетия на XIV в.

48. Заплащания на учителя по славянска словесност Никола Българина в Дубровник през 1390-1396 г.

49. Сметководна книга на генуезкото ковчежничество в Пера за 1390-1392 г.

50. Писмо на търговския посредник Бетино Бетини от 5 септември 1392 г. до Марко Датини от Прато

51. Разходи на английския рицар Томас Суйнбърн за пътуването му от Венеция до Светата земя и Йерусалим през 1393 г.

52. Месечни възнаграждения на български моряк и прислужник, живеещи в Генуа през 1394 и 1395 г.

53. Гръцка приписка от 1397 г. за закупуване на ръкопис със слова на Йоан Златоуст в селище край Вардара

54. „Тарифа или сведение за мерките за тегло и дължина в селищата и областите, където се продават стоки в света“ (втората половина на XIV — началото на XV в.)

55. Списък на военни отреди, предвождани от прелати и барони и предназначени за отбрана на Унгарското кралство от 1415-1417 г.

56. Документ за състоянието на долнодунавските крепости през 1429 г. от архива на Тевтонския орден

57. Проект за настаняване на воини от Тевтонския орден в Северинската област и нейните крепости за отбрана срещу турците от 1430-1432 г.