Софтуерни технологии

20.00 лв.

Автор : Аврам Ескенази, Нели Манева
Издателство : КЛМН
ISBN : 9789548212038
Година : 2006
Корица : мека
Страници : 336
Език : български
Код: 9789548212038 Категории: ,

Описание

Предмет на настоящата книга е това, което на английски език се нарича Software Engineering. Учебникът представя целия процес на разработване на на софтуерния продукт – моделиране и модели на жизнения цикъл, технологии за разработване, качество и ценообразуване, методи и средства за планиране и управление, правни проблеми. Разгледани са подробно традиционните и съвременните методи за проектиране и разработване на софтуер.
Съдържание :
Увод
I. Модели на софтуера
1. Основни понятия
2. Моделиране и модели на жизнения цикъл на програмния продукт
3. Модел на Гъртър
II. Технологии за разработване на софтуер
4. Структурни технологии
5. Обектно-ориентиран подход за разработване на софтуер
6. Съвременни техники за разработване на софтуер
7. Екстремно програмиране
III. Измерване на софтуера
8. Измерване в софтуерното производство
9. Софтуерни метрики
10. Оценяване на качеството на софтуера
11. Модел на Боем за цената на разработване на софтуер
12. Други модели за цената на разработване на софтуер
IV. Организация на софтуерното производство
13. Откриване и поправяне на дефекти
14. Дейности, осигуряващи разработването на софтуера
15. Осигуряване на качеството на софтуера
16. Зрялост на софтуерните процеси
17. Организационно управление
18. Човешкият фактор в софтуерното производство
V. Бизнес и софтуер
19. Организационни структури за създаване на софтуера
20. Софтуерният бизнес – характерни особености
21. Еволюция на малката софтуерна фирма
22. Правни проблеми на софтуера
23. Маркетинг на софтуера