-10%

Социализация и ресоциализация

31.50 лв.

Автор : Виолета Борисова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 95407115903
Година : 2001
Корица : мека
Страници : 352
Език : български

Изчерпан

Описание

В монографията са анализирани съдържанието и връзката на процесите социализация , десоциализация и ресоциализация . Представени са интелектуалното и емоционалното развитие на малолетни и непълнолетни правонарушители , обосновани са причините за нарушения в психичното им равновесие . В промяната на самооценката се търси индикация за ролята на въздействията при избор на дейност . Описани са възможности за оценка на деформациите и методи за взаимодействие в превъзпитателната практика на възпитателни училища – интернати . Акцентира се върху значимостта на монотипията за диагностика на отклоненията в социалното развитие и ролята на емоционалните стимули в стратегията за ресоциализация .

Също може да ви хареса…