-10%

Социалистическа Югославия в разпад (1989–1992 година)

18.00 лв.

Автор : Войн Божинов

Издателство : Арка

ISBN : 978-954-8356-69-5

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 280

Език : български

Изчерпан

Описание

Съдържание

Предговор

1. Краят на двуполюсния свят и агонията на СФРЮ

2. XIV конгрес на СЮК — хроника на една предизвестена смърт

3. Появата на многопартийността — прекият път към югославския разпад

4. Детитовизацията

5. Сецесията и национализмът

6. Социалистическа република Македония — от югославския към постюгославския македонизъм

7. Неизбежното начало на безвъзвратния край

8. Демокрация по сръбски, обвита в облаци от сълзотворен газ

9. Стремглавото пропадане към бездната

10. Кръвта потича

11. Завихрянето на бурята

12. Джобната война в Словения

13. Хърватско — война, наситена с омраза

14. Войната като продължение на дипломацията и дипломацията като продължение на безпомощността

15. От преврат към деградация

16. Босна и Херцеговина — накъде?

17. Скопската „вилица“ и открояващият се български „зъб“

18. Краят

Послеслов