„Социалистическият начин на живот“. Идеология, общество, семейство и политика в България /1944-1989/

40.00 лв.

Автор : Улф Брунбауер

Издателство : МД Елиас Канети

ISBN : 9789549245325

Година : 2010

Корица : мека

Страници : 612

Език : български

Описание

Улф Брунбауер е изключително задълбочен и отговорен австрийски учен – познавач на българската история. С цялостния диференциран поглед върху „социалистическия начин на живот“ в България, върху битовата и социална история на ежедневието, тази негова книга предлага един социален подход към обяснението на „масовизацията“ на този начин на живот и неговото превръщане в норма. Интерес представлява погледът му отвън със задълбочено познаване на вътрешната ситуация. И все пак погледът на необременения от „нормалността“ на нормите наблюдател разкрива изненадващи аспекти. Изследването на Улф Брунбауер е принос към сравнителното изучаване на социализма, една тема, на която в България се отделя все още твърде малко внимание.
Проф. дфн Пенка Ангелова