Социална организация. Том 2

23.00 лв.

Автор : Сава Джонев

Издателство : Софи-Р

ISBN : 954961512Х

Година : 2001

Корица : мека

Страници : 552

Език : български

Описание

„Организационното развитие и консултиране е като конституцията на САЩ – седем члена и двадесет и шест поправки към тях…”
– Сава Джонев

Изцяло в духа на модерния хуманизъм на обществените науки, трудът представлява респектиращо по своята изчерпателност ръководство за компетентно и професионално консултиране. В него читателят ще намери пътя за разрешаване на повечето типови проблеми, които могат да възникнат в междуличностните отношения, в управлението на човешките ресурси и в изграждането на организацията.
Плод на десетилетие и половина творчески търсения на автора, тритомникът е уникална ценност и гаранция за успеха на всеки, който се заема с организация и управление.
Трудът е постижение и прецедент в областта на организационната наука и мениджмънта и съчетава в сече си висока теоретична ерудиция с широк прагматичен размах и откривателство.