-20%

Социално и здравно осигуряване 2020

18.40 лв.

Автор : Съставител: Нина Гевренова

Издателство : Сиела

ISBN : 9789542831051

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 1052

Език : български

 

Описание

Сборникът съдържа най-важните нормативни актове, необходими за прилагането на общественото и здравното осигуряване и може да се използва както като учебно помагало от студенти, така и като практически наръчник от действащи юристи.

Посочени са основните връзки между Кодекса за социално осигуряване и останалите нормативни актове, което съществено улеснява тълкуването и прилагането на действащото законодателство.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

 • 1. Кодекс за социално осигуряване
 • 2. Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
 • 3. Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 • 4. Наредба за осигурителните каси
 • 5. Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
 • 6. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
 • 7. Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
 • 8. Наредба за медицинската експертиза
 • 9. Закон за здравето (Извлечение)
 • 10. Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
 • 11. Списък на професионалните болести (Извлечение)
 • 12. Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
 • 13. Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • 14. Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
 • 15. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (Извлечение)
 • 16. Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
 • 17. Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
 • 18. Закон за здравното осигуряване
 • 19. Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ