-15%

Социално и здравно осигуряване 2024

24.65 лв.

Автор : съставител и анотация – проф. д-р Нина Гевренова
Издателство : Сиела
ISBN : 9789542845799
Година : 2024
Корица : мека
Страници : 1144
Език : български

Описание

Сборникът съдържа най-важните нормативни актове, необходими за прилагането на общественото и здравното осигуряване и може да се използва както като учебно помагало от студенти, така и като практически наръчник от действащите юристи. Посочени са основните връзки между Кодекса за социално осигуряване и останалите нормативни актове, което съществено улеснява тълкуването и прилагането на действащото законодателство.
Сборникът съдържа:
социално осигуряване:
кодекс за социално осигуряване;
наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица;
наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;
наредба за осигурителните каси;
наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски;
наредба за пенсиите и осигурителния стаж;
закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред;
наредба за медицинската експертиза;
закон за здравето (извлечение);
наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки;
списък на професионалните болести;
наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести;
наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване;
наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица;
данъчно-осигурителен процесуален кодекс (извлечение);
наредба за категоризиране на труда при пенсиониране;
инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране.
здравно осигуряване:
закон за здравното осигуряване;
наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

Също може да ви хареса…