-10%

Специализираното производство на сол в Провадия-Солницата през VI и V хил. пр. Хр. и обществено-икономическото му въздействие

22.50 лв.

Автор : Васил Николов , Маргарита Люнчева , Галина Самичкова

Издателство : Захарий Стоянов

ISBN : 9789540915630

Година : 2021

Корица : твърда

Страници : 208

Език : български

Описание

Провадия-Солницата е много голям праисторически комплекс край съвременния град Провадия в Североизточна България. Създаден е и е обитаван от най-ранните производители на готварска сол в Европа през VI и V хил. пр. Хр. Почти през цялата късна праистория тези хора държат монопола на солта върху огромен регион от Карпатите до Бяло море и от Черно море до Централните Балкани. И тъй като без сол животът на всеки животински организъм, както и на човека, е невъзможен, производителите на сол са били много богати благодарение на търговията с нея на дълги разстояния. Специализираното производство на готварска сол предизвиква значими социални промени, включително и ясно йерархизиране на обществото в региона на долното течение на Провадийска река и Варненските езера, израз на което е и Варненския „златен“ некропол. Всъщност, както изглежда по досегашните данни, в този регион възниква и за първи път в Европа се развива комплексното праисторическо общество, а Провадия-Солницата се очертава като първия праисторически градски център на стария континент. Затова този археологически комплекс представлява изключителен интерес за историята на ранноземеделската древност.

доц. д-р Крум Бъчваров