сп. Литературата, кн. 23/2019

8.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 1313-1451

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 334

Език : български

Описание

Тема на броя: Дигиталната хуманитаристика

Съдържание

Матю Киршенбаум. Какво е дигитална хуманитаристика и какво е нейното място в департаментите по английски език и литература? (Прев. от английски: Ружа Мускурова) / 9

Сюзън Шрайбман. Дигиталната хуманитаристика: центрове и периферии (Прев. от английски: Николай Генов) / 22

Томас Ромел. Литературни изследвания (Прев. от английски: Филип Стоилов) / 41

Уилям Уиндър. Роботична поетика (Прев. от английски: Филип Стоилов) / 58

Antske Fokkens, Tommaso Caselli, Minh Le, Pia Sommerauer, Leon van Wissen. Using Computational Linguistics Methods in Digital Humanities: On Possibilities and Pitfalls / 95

Ренета Божанкова. Дигиталната хуманитаристика: Манифести / 132

Татяна Ангелова. Какво е дигитална компетентност и трябва ли да се преподава? / 146

Йоана Сиракова. Ерата на цифровата paideia: обучение чрез паралелни изходни и целеви текстове и текстуалeн анализ / 166

Наталия Христова. Елиминиране на човешкото – от кибернетиката до трансхуманизма / 182

Николай Генов. Между дигитално и виртуално: случаят на периферното тяло / 208

Биляна Тодорова. За някои проявления на хумора в интернет комуникацията / 220

Ирина Тодорова. Лицата на дигиталната хуманитаристика. Паралели между журналистика и литература / 240

Веселина Гекова. Дигитална хуманитаристика върху стъклена медия. Пренасяне на изображение върху стъкло в архитектурата и дизайна / 259

Дебюти

Ваня Димитрова. Рецепция на два български превода на „Алиса в страната на чудесата“ от Луис Карол – езиковите подходи / 268

Отзиви

Миряна Янакиева. Несекващият диалог на Никола Георгиев с литературата / 285

Венцеслав Шолце. Литературната история: сюжети на преработването. „Как работи литературната история?“, том първи, „Литературноисторически обзорни сюжети“ от Михаил Неделчев / 295

Полина Пенкова. Литературата срещу пазара / 302

Елка Димитрова. Българска модерност: литература и техника / 305

За авторите / 311