Сравнителните изследвания на местното самоуправление

10.00 лв.

Автор : Милена Стефанова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 9789540751542

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 114

Език : български

Код: 9789540751542 Категории: , ,

Описание

Милена Стефанова е магистър по социология и доктор на политическите науки на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Преподава местно самоуправление, сравнително местно самоуправление, сравнителна европейска публична администрация в специалност Публична администрация на философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Ръководител на Катедрата по публична администрация (2003-2007), заместник-декан на философския факултет (2007-2011), заместник-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ (2011-2015). Изследователските й интереси и публикации са в сферата на местната власт и самоуправлението в общините, процесите на децентрализация на държавното управление. Специализирала е в университети в Холандия и Ирландия. Като експерт участва в оценки на практики в различни общини. Била е общински съветник в Столичния общински съвет (2003-2007) и председател на Комисията по нормативна уредба и местно самоуправление. Член е на Комисията по връчване на етикета за иновации и добро управление на общинско ниво към МРРБ и на Българската асоциация за политически науки.

Автор е на 4 монографии и редица публикации в наши и чуждестранни научни издания. По-известните й книги са „Книга за българските чорбаджии“ (1998), „Местната власт в България“ (1997)> „Местна власт и местно самоуправление“ (2003), „Публичният интерес в управлението на местно ниво“ (2019).

Монографията е посветена на методологиите и подходите на изследване на системите на местно самоуправление в сравнителен контекст. Дискутират се историческото развитие на сравнителните изследвания на местното самоуправление като дял от сравнителната политология и значението на този род изследвания за практиката на местната демокрация в национален и международен контекст.