Сребърният век: нови открития

16.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : ИК Гутенберг

ISBN : 978-619-176-063-3

Година : 2016

Корица : мека

Страници : 264

Език : български

Описание

Сборникът е съставен от доклади на международната конференция, състояла се на 10 и 11 май 2015 г. Посветен е на 780 години от възстановяването на Българската патриаршия (1235 г.), 640 години от интронизацията на Патриарх Евтимий (1375 г.) и 600 години от интронизацията за Киевски митрополит на Григорий Цамблак (1415 г.). Изследванията имат приносен характер в областта на историята, литературата, лингвистиката и културологията.

Съдържание

Предговор

Слово на Патриарх Неофит

В. Гюзелев. Обновление патриашъства блъгарскаго царства

Д. Петканова. Личността на Григорий Цамблак

Х. Фай. Вселенският събор в Констанц: Григорий Цамблак — неговата мисия, неговият апел

Д. Замфиреску. La restauration de la patriarchie bulgare la renaissance religieuse et culturelle de la “Slavia orthodoxa” et l’affirmation de la culture roumaine dans l’Europe byzantine

К. Иванова. Какво знаем и какво не знаем за книжовната дейност на св. Патриарх Евтимий

М. Спасова. Източници за речта на Григорий Цамбмлак пред църковния събор в Констанц

А. Ангушева-Тиханова. Григорий Цамблак и византийското наследство: екзегеза и диегеза в късносредновековната балканска риторическа традиция

Б. Велчева. Търновецът Григорий Цамблак

Л. Тасева. Стилът на двама балкански преводачи като свидетелство за развойните алтернативи пред книжовния език през XIV век

И. Карачорова. Речник на съчиненията на Патриарх Евтимий

И. Христова-Шомова. Климентовите Общи служби — пет века богослужебна употреба

М. Йовчева. Химнографската прослава на св. Филотея Темнишка в южнославянската книжнина

Ю. Фуксбауер. The Thracian and the Constantinopolitan Life of Paraskeva of Epibatai

В. Велинова. Византийският екфразис и репецията му в България през X—XIV век

М. Скарпа. Аскетико-монашески сборници между България и Атон в XIV столетие

А. Милтенова. Непроучен препис на Разказа за Зографските мъченици

П. Павлов. Българите и Печката патриаршия (XIV—XVIII в.)

Д. Петрова. Хипотези за произхода на Разказа за учредяването на Българската и Сръбската патриаршия