Средновековната българска дипломация

16.00 лв.

Автор : Петър Ангелов

Издателство : Парадигма

ISBN : 978-954-326-144-4

Година : 2011

Корица : мека

Страници : 382

Език : български

Изчерпан

Описание

В книгата са анализирани факти и събития от управлението на почти владетели от Първата и Втора българска държава и са направени редица аналогии с дипломацията на съседна Византия и останалите европейски средновековни страни. Текстът е снабден с приложения, които включват откъси от разнообразни извори, отразяващи дипломацията на династичните бракове, договорната практика, елементи от церемониала и пр.

Съдържание

Увод

Първа глава. Извори за историята на българската средновековна дипломация

Втора глава. Дипломацията нa славяни и прабългари VI—VII в.

Трета глава. Цели и принципи на българската средновековна дипломация

Четвърта глава. Идеологически основи и аргументи в дипломатическите преговори

1. Дипломация от позиция на силата

2. Религиозни аргументи

3. Исторически аргументи

4. Правно-етични аргументи

5. Аргументи от друго естество

6. Изкуството да се лавира в дипломатическите преговори

Пета глава. Пътища и средства за осъществяване на дипломатически контакти

1. Срещи между владетелите

2. Пратеничества

Шеста глава. Подаръците в дипломацията на средновековните българи

1. Даряването като задължителен елемент в дипломатическия церемониал

2. Даровете — условие за сключване на дипломатически споразумение

3. Даровете като подкуп

4. Какво са получавали и дарявали българските владетели

5. Смисъл и значение на даряването на подаръците

Заключение

Резюме на френски език

Договорите на средновековна бълария

Дипломация на династичните бракове

Дипломатически церемониал

Извори — кирилица

Извори — латиница

Използвана литература — кирилица

Използвана литература — латиница