Средновековна България и нейните съседи

24.00 лв.

Автор : Петър Ангелов

Издателство : Парадигма

ISBN : 978-954-326-313-4

Година : 2017

Корица : мека

Страници : 488

Език : български

Описание

Научните изследвания, поместени в настоящия сборник, засягат развоя на българо-сръбските политически отношения през ХІV в. и свързаната с тях съдба на българските земи в Македония. В отделен раздел са включени студии и статии, посветени на проявите на българската средновековна дипломация. В последните два раздела на книгата са намерили място редица изследвания на автора, свързани с въпроса за „образа на другия“ в историята. Те разкриват спецификата на „българския образ“, изграден във Византия — външен вид, облекло, душевност, манталитет, ценностна система и т.н.

Съдържание

1. Българи и сърби през ХІІІ—ХІV в.

Грамотите на крал Стефан Душан за манастира „Св. Никола Мрачки“ и българо-сръбските отношения

Названията „България“ и „българи“ в титулатурата на сръбските крале от ХІV в.

Българо-сръбските политически отношения при царуванетох на Иван Александър (1331—1371) и Стефан Душан (1331—1355)

Югозападните български земи в политиката на Цар Иван Александър

Отношенията между балканските държави отразени в две грамоти за манастира Зограф от ХIV в.

Проекти за обща българо-сръбска държава през средновековието

2. Средновековната българска дипломация

Военните договори на Първата българска държава

Военните договори на Втората българска държава

Наемничеството в средновековна България

Военна сила и дипломация в средновековна България

Фактори за появата на кризисни явления в историята на средновековна България

Ролята на средновековния български владетел в дипломацията

Подаръците в дипломацията на средновековните българи

Духовници дипломати в средновековна България

Принципът „целта оправдава средствата“ в проявите на средновековната българска дипломация

Право и етика в българската средновековна дипломация

Срещите между владетелите в българската средновековна дипломация

Употребата на историята в дипломацията на цар Симеон с Византия

3. Българите в представите на своите съседи

Представата за външния вид на българите във Византийската книжнина

Българският град в представите на рицарите от първите три кръстоносни похода

Представата за богомилите в антиеретическата книжнина

Пътешествието на Мануил Гавала до Врисис

Византийската представа за отношението на българите към властта

Проявата на „българското“ според византийците

Асеневци в представите на византийците

Сравненията на българските владетели с различни библейски и исторически личности във византийската книжнина

Цар Самуил в представите на византийците

4. Чуждите народи в представите на средновековните българи

Представата за евреите в средновековна българия

Гърци, елини и ромеи в духовния свят на средновековните българи

Западноевропейците в представите на средновековния българин

Анималистични представи за гърци, юдеи и западновропейци в старобългарската книжнина от ХІІІ—ХІV в.

Названията на западноевропейците в старобългарската литература