Средновековна Европа (Х–ХІІІ век)

12.00 лв.

Автор : Красимира Гагова

Издателство : Полис

ISBN : 978-954-796-062-6

Година : 2016

Корица : мека

Страници : 304

Език : български

Описание

Книгата е ориентирана предимно към периода на същинското средновековие в Западна Европа, когато се утвърждават и развиват феодалните отношения, укрепват кралската и императорската власт и се поставя началото на държавните институции, получили по-сетнешно развитие в Новото време.

Разгледана е съществената роля на Църквата в средновековното общество, както и споровете между светската и духовната власт за правото на последна съдебна инстанция.

Изложението е допълнено с темата за т.нар. втора „варварска“ вълна, която размества пластовете в западноевропейското общество и става причина за сериозни промени, с кратко представяне на историята на Нормандското кралство в Сицилия и Южна Италия — забележителен конгломерат от различни култури, както и на семейството, образованието и народните вярвания през разглеждания период, основани на стари предхристиянски традиции.

Съдържание
Западна Европа през втората половина на X и началото на XI в.

Феодални отношения

Саксонската династия

Англия през X и първата половина на XI в.

Династията на Капетите

Реформата в папството

Салическата/Франконска династия

Управлението на нормандците в Англия

Монашеството през ХI—ХII в.

Рицарството

Кръстоносните походи

Фридрих I Барбароса между Италия и Германия

Утвърждаване на феодалната монархия във Франция

Феодалната монархия на Плантадженетите

Ересите

Папството и Църквата от втората половина на XII и първата половина на XIII в.

Законовата монархия на Фридрих II Хоенщауфен

Апогеят на феодалната монархия във Франция

Английското кралство през XIII в.

Италианските градове

Венеция

Идеология на властта през Същинското Средновековие

Западна Европа през XII и XIII в. — икономика и търговия