-10%

Среща с архивите на Атон

18.00 лв.

Автор : Иван Радев

Издателство : Академично издателство „Проф. Марин Дринов“

ISBN : 978-954-322-974-1

Година : 2019

Корица : твърда

Страници : 334

Език : български

Описание

Съдържание

Уводни думи. „История славянобългарска“ или „кръщелното свидетелство“ на нова България

I. Сред страниците на Зографската кондика от XVIII в.

1. „Славянска граматика“ от 1846 г. в „Зограф“

2. Два ръкописа в полето на документалната проза

3. Из преписката на хаджи Викентий Зографски

4. Из преписката на архимандрит Анатолий Зографски

5. Нови факти от кореспонденцията на Неофит Бозвели

6. Експедицията до Атон през 1943 г. и нейните резултати

7. „Зограф“ — контакти и присъствие в Русенската епархия

II. „История вкратце о болгарословенском народе“ (към биографията на текста)

1. Бележки за първата история на „Хилендар“ (1814 г.)

2. Дж. Карлайл (1801 г.) за българското присъствие в Атон

3. „Протокол“ за съдебен процес в „Зограф“ през 1843 г.

4. Бозвели и годината на неговата смърт в „Хилендар“ (1849)

5. „Паисиевата килия“ в „Хилендар“ – предистория на мита

III. Сборникът, наречен „Софроние“

1. „Собранник“ от 30-те години на XIX в.

2. Българо-гръцко-латински речник

3. „Българска граматика“ от Жеравна