-10%

Старобългарски език

22.50 лв.

Автор : Татяна Славова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-4210-6

Година : 2017

Корица : мека

Страници : 400

Език : български

Описание

Учебникът се основава на задължителния университетски курс по старобългарски език, който студентите филолози изучават. Граматичният материал е изложен по дялове — увод, фонетика, морфология. Старобългарският език — най-древният писмен език на славяните и трети класически език на средновековна Европа — се разглежда в индоевропейски и праславянски контекст, във връзка със съвременните славянски езици, със съвременния български книжовен език, диалектите и народното творчество. Целта е да се изгради представа за фонетичната система и морфо-синтактичната структура на старобългарския език в диахронен и синхронен аспект.