Староизводните и новоизводните сборници-преводи, редакции, преработки

32.00 лв.

Автор : Елка Мирчева

Издателство :  БАН, Институт БЕ проф Л.Андрейчин, изд.В.Траянов

ISBN : 978-954-9928-73-0

Година : 2018

Корица : Твърда

Страници : 398

Език : български

Описание

Едно от най-сложните явления в славянската книжнина са сборниците с относително устойчив състав, организирани по неподвижния (минейния) и подвижния (триодния) цикъл на църковната година. Изключително оскъдните запазени старобългарски сборници от Х–ХІ в. поставят изследователите пред трудни задачи.

Доколко Супрасълският и Клоцовият сборник отразяват най-древното състояние на сборниците в славянската книжнина? Кои от съхранените в по-късни преписи сборници от ХІV – ХVІ в. копират стари образци и кои са плод на по-късни промени в макрожанра на сборниците?

Това са само част от въпросите, на които търси отговор проф. Елка Мирчева в новата си книга.