-10%

Странстващи идеи по пътищата на хуманитаристиката . Том 2

40.50 лв.

Автор : сборник
Издателство : Академично издателство “ Проф.Марин Дринов „
ISBN :  978-619-245-033-5
Година : 2022
Корица : твърда
Страници : 760
Език : български

Описание

Изследвания по фолклористика, културна антропология и славистика в чест на доц. д-р Катя Михайлова. В два тома. Том 2
Сборникът „Странстващи идеи по пътищата на хуманитаристиката. Изследвания по фолклористика, културна антропология и славистика“ е посветен на 40-годишната изследователска и творческа дейност на доц. д-р Катя Михайлова, една от известните съвременни славистки със значими научни постижения в областта на фолклористиката, културната антропология и етнологията. В изданието участват със свои разработки учени от различни области на хуманитаристиката от 50 изследователски института и департамента на университети в България и чужбина, с които тя е работила или си е сътрудничила по различни проекти, в редакционни колегии, международни комисии или асоциации. Публикуваните 81 статии в сборника са обединени в 14 раздела и засягат в голямата си част теми от изследователското поле на Катя Михайлова като митове и архетипи във фолклорните текстове, образи и символи във фолклора, календарна обредност и празничност, песенен фолклор, епос и епическо изпълнителство, народна религиозност, официална и фолклорна агиография. Разработват се и въпроси, свързани с история, колективна памет и фолклор, със съвременни идеологии, политики и идентичности, власт и опозиция по време на социализма и постсоциализма, регионални специфики и идентичности, граници, миграции и културно наследство, дигитална култура и фолклор, история, съвременност и изследователски полета на славянската фолклористика. Сборникът представя съвременните търсения по различни проблеми на фолклористиката, културната антропология, етнологията и славистиката в България и в други европейски страни и с богатата си тематика и интердисциплинарен характер е насочен както към специалисти в областта на хуманитарните и обществените науки, така и към широк кръг читатели.

Също може да ви хареса…