СУБЕКТИВНО ПРАВО И СУБЕКТИВНИ ТРУДОВИ ПРАВА

22.00 лв.

Автор : Васил Мръчков

Издателство : Сиби

ISBN : 978-619-226-034-7

Година : 2017

Корица : мека

Страници : 344

Език : български

 

Код: 978-619-226-034-7 Категории: ,

Описание

Книгата е посветена на един от ключовите въпроси на правото – субективното право и субективните права. Те са винаги желани и афиширани, но невинаги постижими и гарантирани.

Книгата се състои от две части. Първата част е посветена на общото учение за субективното право – от неговия зародиш в римскоправната акция, от която след хилядолетна еволюция през ХІХ век се извежда и обособява  субективното право. Оттогава насам субективните права неудържимо се  развиват и проникват в цялото обективно право, включително и в публичното.Това са: правото на гражданите на собственост, на наследяване, на облигационни права, на духовна изява като творци, на участие в държавните  дела и т.н. Втората част е посветена на субективните трудови права.Тя започва с изграждането на общото понятие за субективно трудово право и продължава с видовете индивидуални и колективни субективни трудови права на работника и на работодателя: на труд, справедливо възнаграждение; управление на трудовия процес, уволнение; сдружаване, участие в тристранно сътрудничество, колективно преговаряне и др. В книгата е проучена и анализирана  богата съдебна практика на Върховния касационен съд.

Субектите  на субективни права трябва да водят борба за своите права: за благото, което им носят, и за човешкото достойнство, което утвърждават.

Книгата е предназначена  за съдии, адвокати, работодатели, синдикалисти, научни работници и студенти по право, както  и за всички, които се интересуват от субективните си права и тяхната защита.