-10%

Суфизъм, архитектура и изкуство на турците в България . Избрани студии . Том 2

18.90 лв.

Автор : Любомир Миков

Издателство : Академично издателство „Проф. Марин Дринов“

ISBN : 978-954-322-614-6

Година : 2013

Корица : твърда

Страници : 396

Език : български

Описание

Съдържание

Предговор

Халветийският шейх Бали Ефенди и неговото тюрбе в София

Бекташкото тюрбе в село Богомил, Харманлийско (история и легенди)

Накшбендският шейн Сабри Хюсеин (Софта баба) и неговото тюрбе в Тутраканщ

Джамията на Осман Пазвантоглу във Видин

Турска надгробна каменна пластика в България (символи и орнаменти)

Арабска монументална епиграфика в декорацията на османската архитектура в България (за историята на калиграфските школи и стилове)

Декоративни арабографични композиции в България (свещени картини-надписи)

Култът към огъня в традициите на къзълбашите от североизточна България

Ритуално пиене на алкохол при хетеродоксните мюсюлмани в България

За институцията Джем и церемонията Айин-и Джем при хетеродоксните мюсюлмани в България

Карнавални игри на къзълбашите от североизточна България

Типологично сходство между културните традиции на ахиите от Анадола и на хетеродоксните мюсюлмани в България

Влияние на ахийската институция върху формирането и функционирането на занаятчийските сдружения (еснафите) по българските земи

Приложение с илюстрации

Опис на илюстрациите на английски език

Речник на турско-арабско-персийските термини и названия: том 1—2

Резюмета на английски език