-10%

СЪБИТИЯТА В РАМКА. МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ (1999 – 2018 Г.)

21.60 лв.

Автор : Десислава Сотирова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5543-4
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 328
Език : български

Описание

В книгата „Събитията в рамка. Медийно отразяване на евроатлантическата интеграция на Западните Балкани (1999 – 2018 г.)“ Десислава Сотирова анализира въпроса как медиите проследяват и отразяват сложни международни процеси, продължаващи с години. Евроатлантическият интеграционен процес на държавите от Западните Балкани е многопластов и многофакторен, с богат исторически контекст. Затова изследването обръща внимание на медийните подходи при предаване на събития, на които не сме преки свидетели.
СЪДЪРЖАНИЕ
Благодарности …………………………………………………………………………….. 7
От автора ……………………………………………………………………………………. 9
Увод …………………………………………………………………………………………… 13
Първа глава. Перспектива за евроатлантическа интеграция на
държавите от Западните Балкани ……………………………………………. 21
1. Инициативи на ЕС за стабилизиране на региона след разпадането на
бивша Югославия …………………………………………………………………………. 34
1.1. Нов подход на ЕС към Западните Балкани – Процес на
стабилизиране и асоцииране ………………………………………………………. 37
1.2. Засилване на регионалното сътрудничество и добросъседските
отношения …………………………………………………………………………………. 45
1.3. Икономическа помощ ………………………………………………………….. 51
1.4. Мисии за сигурност на ЕС …………………………………………………… 59
2. Роля на НАТО в опазването на мира в региона …………………………… 62
2.1. Програма „Партньорство за мир“ …………………………………………. 68
3. Отношение към ЕС и НАТО ………………………………………………………. 71
3.1. Отношение към ЕС ……………………………………………………………… 75
3.2. Отношение към НАТО ………………………………………………………… 80
Втора глава. Ключови етапи на развитие от евроатлантическата
интеграция на шестте държави ……………………………………………….. 89
1. Разширяването като предизвикателство пред Западните Балкани,
ЕС и НАТО …………………………………………………………………………………… 97
1.1. Нови подходи и условия за присъединяване към ЕС …………… 112
1.2. Условия за членство в НАТО ……………………………………………… 121
2. Пречки пред интеграцията ………………………………………………………. 129
2.1. Проблемни области във вътрешната политика ……………………. 131
2.2. Проблемни области във външната политика ……………………….. 143
3. Външно влияние в региона ………………………………………………………. 162
3.1. Руската федерация …………………………………………………………….. 163
3.2. Китайска народна република ……………………………………………… 172
3.3. Кралство Саудитска Арабия ………………………………………………. 177
3.4. Република Турция ……………………………………………………………… 180
Трета глава. Анализ на медийното отразяване на темата в
сайтовете на БНР, „Дойче Веле“ и Би Би Си ………………………….. 185
1. Цели, обхват и методология на изследването ……………………………. 185
2. Ограничения на изследването ………………………………………………….. 194
3. Характеристики на трите медии ………………………………………………. 196
4. Интересът на трите медии към Западните Балкани и външната
политика на България, Германия и Великобритания …………………….. 201
4.1. Българско национално радио и България ……………………………. 203
4.2. „Дойче Веле“ и Германия …………………………………………………… 211
4.3. Би Би Си и Великобритания ………………………………………………. 218
5. Подходи в отразяването на евроатлантическата интеграция
на шестте държави ……………………………………………………………………… 222
5.1. Българско национално радио ……………………………………………… 228
5.2. „Дойче Веле“ …………………………………………………………………….. 241
5.3. Би Би Си …………………………………………………………………………….. 250
6. Изводи …………………………………………………………………………………….. 262
Заключение ……………………………………………………………………………… 265
Приложения ……………………………………………………………………………. 273
Приложение № 1 …………………………………………………………………………. 274
Приложение № 2 …………………………………………………………………………. 280
Приложение № 3 …………………………………………………………………………. 283
Приложение № 4 …………………………………………………………………………. 287
Приложение № 5 …………………………………………………………………………. 292
Приложение № 6 …………………………………………………………………………. 296
Приложение № 7 …………………………………………………………………………. 299
Приложение № 8 …………………………………………………………………………. 301
Приложение № 9 …………………………………………………………………………. 304
Библиография …………………………………………………………………………. 306

Също може да ви хареса…