-10%

СЪЗДАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ (ОБУЧИТЕЛНИ) ВИДЕА . ЗА ВИДЕОТО – ПЕДАГОГИЧЕСКИ, СЦЕНАРНО, ТЕХНОЛОГИЧНО, ЗВУКОВО, РЕЖИСЬОРСКИ

31.50 лв.

Автор : Силвана Карагьозова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5766-7
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 178
Език : български
Код: 978-954-07-5766-7 Категории: ,

Описание

Монографията е адресирана към студенти и преподаватели, на които учебната или професионалната им ангажираност е свързана със създаване на учебни видео материали, както и към всеки, който иска да усвои систематични знания и умения в сферата на видео производството.
Основната ѝ мисия e да се обобщи и разшири разбирането за педагогически ефективно видео, като се интегрират и елементите техническа и художествена стойност на видео продукцията. Основното послание е, че съдържание и визия са неделими, работят заедно и трябва да бъдат поднасяни в единство – всяко, демонстриращо своите специфични свойства на комуникационно средство.
Без значение от вашия професионален статус, вие като производители на видео с целеполагане обучение имате огромната отговорност да обедините философията на педагогическата целесъобразност с тази на визуалната комуникативност и естетичност. Повече от всякога е необходимо познаването на езика на визуалните образи, което да гарантира балансираност и увереност на посланието, употребата на напълно съответни на учебната ситуация елементи, комбинирани по логичен и смислен начин, така че да се създаде визуална дигитална атмосфера (защото независимо дали ни харесва или не, електронната дименсия на съществуване е бъдещата посока на развитие на учебния процес), която привлича и задържа вниманието на обучаемите.
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор ……………………………………………………………………………………………………………….. 7
ГЛАВА 1. За видеото – педагогически ………………………………………………………………… 11
Предметно-съдържателна експертиза ≠ медийно-педагогическа експертиза…………… 12
Типология на педагогическото видео. Класификации …………………………………………….. 16
Типология според начина на видео производство …………………………………………… 17
Еволюционен подход на класификация ………………………………………………………….. 22
Класификация според педагогическите роли на видеото ………………………………… 23
Класификация тип „Топ десет“……………………………………………………………………….. 25
Теория на когнитивното натоварване……………………………………………………………………… 28
Терминът мултимедия ……………………………………………………………………………………. 34
12 мултимедийни принципа …………………………………………………………………………………… 36
Пет принципа, редуциращи външното когнитивно натоварване ……………………… 36
Три принципа, улесняващи присъщото когнитивно натоварване …………………….. 39
Четири принципа, насърчаващи уместната когнитивна обработка ………………….. 40
Правила/съвети …………………………………………………………………………………………………….. 43
ГЛАВА 2. За видеото – сценарно ………………………………………………………………………… 45
Сценарий. Видове сценарии ………………………………………………………………………………….. 45
Схеми на структуриране …………………………………………………………………………………. 45
Обмисляне на съдържателната част ……………………………………………………………….. 47
Сценарий в една страница………………………………………………………………………………. 49
Сценарий с разделена на две страница ……………………………………………………………. 53
Сценарий – полускрипт ………………………………………………………………………………….. 55
Сценарий с тематична структура ……………………………………………………………………. 56
Правила/съвети …………………………………………………………………………………………………….. 59
ГЛАВА 3. За видеото – технологично ………………………………………………………………….. 61
Характеристики на видео потока……………………………………………………………………………. 62
Към дигиталното видео ………………………………………………………………………………….. 62
Битова дълбочина …………………………………………………………………………………………… 63
Цветово семплиране ………………………………………………………………………………………. 63
Компресиране/кодек……………………………………………………………………………………….. 65
Компресия със и без загуба на данни ……………………………………………………………… 65
Файлови контейнери ………………………………………………………………………………………. 67
Побитова скорост/bitrate…………………………………………………………………………………. 68
Честота на кадрите …………………………………………………………………………………………. 69
Интерлейс и прогресив …………………………………………………………………………………… 71
Резолюция ……………………………………………………………………………………………………… 73
Съотношение на страните ………………………………………………………………………………. 75
Съотношение на страните на пиксела …………………………………………………………….. 76
Правила/съвети …………………………………………………………………………………………………….. 77
Камерата като визуална изразност …………………………………………………………………………. 78
Триъгълник на експозицията ………………………………………………………………………….. 79
Баланс на бялото …………………………………………………………………………………………….. 92
Фокус …………………………………………………………………………………………………………….. 92
Правила/съвети …………………………………………………………………………………………………….. 94
Техники на осветяване …………………………………………………………………………………………… 97
Контролиране на светлината …………………………………………………………………………… 97
Инструменти на осветление ………………………………………………………………………….. 101
Схеми на осветление …………………………………………………………………………………….. 103
Правила/съвети …………………………………………………………………………………………………… 106
ГЛАВА 4. За видеото – звуково …………………………………………………………………………. 107
Природата на звука ………………………………………………………………………………………………..110
Свойства на звуковата вълна и качества на звука …………………………………………….111
Микрофони ……………………………………………………………………………………………………………114
Метод на преобразуване …………………………………………………………………………………115
Полярен модел/ характеристика на насоченост ………………………………………………118
Видове микрофони според употребата им …………………………………………………….. 121
Характеристики на дигиталния звук …………………………………………………………………….. 123
Семплиране ………………………………………………………………………………………………….. 123
Квантизация и кодиране ……………………………………………………………………………….. 125
Звукови формати и кодеци ……………………………………………………………………………. 126
Техники на звукозапис …………………………………………………………………………………………. 128
Сценарий с един или двама неподвижни в кадър обекта ………………………………. 128
Сценарий с подвижен обект …………………………………………………………………………. 131
Сценарий с разговор с няколко души …………………………………………………………… 132
Измерване на ниво ……………………………………………………………………………………….. 134
Анализ на локацията …………………………………………………………………………………….. 137
Правила/съвети …………………………………………………………………………………………………… 138
ГЛАВА 5. За видеото – режисьори ……………………………………………………………………. 141
Композиция …………………………………………………………………………………………………………. 143
Големина на плана и съдържание на кадъра ………………………………………………….. 143
Ъгъл/ракурс на камерата ………………………………………………………………………………. 148
Движения на камерата ………………………………………………………………………………….. 151
Принципи на визуалната композиция……………………………………………………………. 156
Мизансцен ……………………………………………………………………………………………………. 161
Снимане с оглед на континуитета на сцената ………………………………………………… 163
B-roll кадри…………………………………………………………………………………………………… 167
Правила/съвети …………………………………………………………………………………………………… 168
Заключение ………………………………………………………………………………………………………… 171
Библиография ……………………………………………………………………………………………………. 173

Също може да ви хареса…