Съкровището от Над Сент Миклош като езиков паметник

20.00 лв.

Автор : Веселин Кандимиров

Издателство : ИК „Проф. Петко Венедиков“

ISBN : 978-619-7469-05-9

Година : 2019

Корица : Мека

Страници : 117

Език : български

Изчерпан

Описание

Освен забележителен образец на средновековното приложно изкуство, съкровището от Над Сент Миклош е и важен езиков паметник. По неговите съдове се откриват текстове на три езика, два от които са слабо познати. Единият от тях ползва неразчетена писменост, доското известна само от образците върху самото съкровище.

Анализът на тези текстове и дешифровката на неизвестната писменост, като правило оставяни на втори план, са важни не само от тясно езиковедсто гледище. Те могат да хвърлят допълнителна светлина върху биографията на самото съкровище и върху моменти от българската и други средновековни истории.

Съдържание

Глава първа

Увод

Описание

Произход

Собственост

Глава втора

Надписът върху съд №21

Глава трета

Аварските надписи

Игленикът от Сарваш

Надписите от Кишкундорожма

Други образци

Аварският език

Глава четвърта

Предварителен анализ на материала

Дешифровка

Личните имена

Останалите думи от надписите в съкровището

Надписите от Кишкундорожма

Надписите от Сарваш

Равносметка

Заключение

Резюме на английски език

Съкращения и използвана литература