Сърбите сред европейските народи

25.00 лв.

Автор : Сима М. Чиркович

Издателство : Агата – А

ISBN : 978-954-540-120-6

Година : 2017

Корица : мека

Страници : 450

Език : български

Код: 978-954-540-120-6 Категории: ,

Описание

Изследването предлага хронологичен преглед на по-важните аспекти от историческото развитие на сръбския народ — от заселването му на балканските територии на Римската империя през VII век до най-ново време. Книгата е историографски опит да се осветли съществуването на сърбите, като се вземат предвид факторите, обуславящи възникването, развитието и запазването им като обществена група.

Съдържание

С. Пириватич. „Сърбите сред европейските народи“ — една история на сърбите пред българските читатели

Предговор към сръбското издание

Увод. Време, пространство, хора

1. Античното наследство

Римски провинции

Заселването на славяните

Склавините

Християнизацията

Темата Сърбия и княжество Сърбия

Кралство Далмация и Диоклития

Рас и рашките сърби

2. Династията „Светия корен“

Наследството на Неманя

Самодържавното кралство

Автокефална архиепископия

Изпитание за стабилността

Двете кралства

Стопански възход

Династичният идеал и действителността

Царството

„Царска земя“ и „кралска земя“

Незавършено общество

Разкол в династията

3. Меджу кръстта и полумесеца

Новите господари и краят на династията

Преместване на кралството (translation regni) в Босна

Косовската битка — действителност и легенда

Последиците

Деспотът и неговата земя

Метежното крайбрежие

Стопански възход

Приемствеността като идеал

Тежестта на двойносто васалство

Хроника на упадъка

4. Подопечни на султана

Старо и ново

Бягства, преселения, заселвания

Варош и касаба — ориентализиране на града

Наследено и придобито в стопанския живот

Племена и племенно общество

Поробената църква

От подчинени до метежници

5. Възникване на модерното християнско общество

Новата държавна рамка

Разширяване и преустройство на рамката

Селяни и граждани, воини и „благородни господари“

Християнско просвещаване

Начало на европеизацията

6. Ерата на демократичните революции

„Сръбската революция“

Натрапената революция

От княжеска автономия към автономно княжество

Сърбите и Сърбия по време на революцията през 1848—1849 г.

7. За и против националната държава

Промените в реалността и промените в идеите

Управляваща нация

Малцинствена народност

В епицентъра на Голямата източна криза (1875—1878)

Разнопосочно развитие

Конституционалност и парламентаризъм на изпитание

Време на войни

8. Всички сърби в една държава

Между унитаритския идеал и плуралистичната действителност

Натрапената Югославия

Страдания и възкресение

Възстановяване и изграждане

Модернизация чрез социализъм

Епилог: разпадането на федерацията, борба за държавата

Избрана библиография

Именен показалец