Сърнево. Том 1. Къснонеолитното ямно поле

40.00 лв.

Автор : Под редакцията на Крум Бъчваров , Милена Тонкова и Георги Кацаров

Издателство : НАИ с музей – БАН

ISBN : 978-954-9472-51-6

Година : 2017

Корица : мека

Страници : 612

Език : български

Код: 978-954-9472-51-6 Категории: ,

Описание

Крум Бъчваров, Милена Тонкова, Георги Кацаров (ред.). Сърнево. Вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период. Том 1. Къснонеолитното ямно поле (Спасителни археологически проучвания по инфраструктурни проекти, 1)

Съдържание

Увод

1. Спасителните археологически разкопки при Сърнево: история и методология на проучването, стратиграфия и хронология

2. Географско положение, геоложка характеристика и природни особености

2.1. Географско положение и обща геоложка характеристика на района

2.2. Геоморфоложка характеристика

2.3. Климат, води и почви

2.4. Съвременна растителност

2.5. Седиментоложка характеристика

3. Микрорегионът по течението на р. Азмака при Сърнево: археологическа карта

4. Геомагнитно проучване

5. Къснонеолитното ямно поле

5.1. Къснонеолитни структури

5.2. Сърнево: къснонеолитният ритуален пакет

6. Керамичен комплекс

6.1. Анализ на керамичния комплекс

6.2. Каталог на илюстрираните керамични съдове

7. Крум Бъчваров. Керамични антропоморфни фигури и миниатюрни предмети

7.1. Керамични антропоморфни фигури

7.2. Каталог на керамичните антропоморфни фигури

7.3. Миниатюрни керамични предмети

7.4. Каталог на миниатюрните керамични предмети

8. Култови масички

8.1. Анализ на култовите масички

8.2. Каталог на култовите масички

9. Дискове от преизползвани фрагменти от керамични съдове

9.1. Анализ на дисковете от преизползвани фрагменти от керамични съдове

9.2. Каталог на дисковете от преизползвани фрагменти от керамични съдове

10. Керамични прешлени за вретено и тежести за тъкачен стан. Разни

10.1. Керамични прешлени за вретено

10.2. Каталог на керамичните прешлени за вретено

10.3. Керамични тежести за тъкачен стан

10.4. Каталог на керамичните тежести за тъкачен стан

10.5. Керамични лъжици и предмети с неустановена функция

10.6. Каталог на керамичните лъжици

10.7. Каталог на керамичните предмети с неустановена функция

11. Гладилки от преизползвани фрагменти от керамични съдове

11.1. Анализ на гладилките от преизползвани фрагменти от керамични съдове

11.2. Каталог на гладилките от преизползвани фрагменти от керамични съдове

12. Накити от глина, камък, черупка от мида и минерали

12.1. Едносъставни накити

12.2. Многосъставни накити

12.3. Каталог на накитите от глина, камък, черупка от мида и минерали

13. Костна индустрия

13.1. Увод

13.2. Оръдия от кост и рог

13.3. Накити от твърда материя от животински произход

13.4. Обобщение

13.5. Каталог на изделията от кост, рог, зъби и черупки от мекотели

14. Каменни оръдия

14.1. Характеристика на каменните сечива

14.2. Позиция на каменните оръдия

14.3. Дискусия

14.4. Заключение

14.5. Каталог на каменните оръдия

15. Геоложки изследвания на находки от неолитните структури

16. Кремъчен ансамбъл

17. Radiocarbon dates
17. Радиовъглеродно датиране (резюме)

18. Faunal report
18. Фаунистични останки (резюме)

19. Археоботаничен анализ

20. Поленов анализ

21. Минералого-петрографски и гемоложки изследвания на минерални артефакти

21.1. Минераложко и петрографско изследване на малахит-съдържащи образци

21.2. Анализ на мъниста от стр. 73А

Цитирана литература

Списък на образите

Списък на таблиците

Списък на авторите