Състезателно програмиране . I – II том

40.00 лв.

Автор : Стивън Халим, Феликс Халим, Сухендри Ефенди
Издателство : КЛМН
ISBN : т.1 – 9789548212090 , т.2 – 9789548212106
Година : 2021
Корица : мека
Страници : 512
Език : български

Описание

Тази книга има амбициозната задача да обезпечи, с всички материали и ресурси, подготовката на високо квалифицирани състезатели, участници в престижни международни състезания по програмиране, както и да бъде в помощ на треньорите им в процеса на подготовка. Безспорен уникат в света на специализираната литература този изключително сериозен текст на братята Стивън и Феликс Халим и техния наскоро присъединил се съавтор Сухендри Ефенди има вече четири издания и се ползва с много голяма популярност сред състезателите по програмиране.
Амбицията на екипа, работил над нелекия превод, е да направи този труд достъпен за широк кръг читатели в България – не само състезатели, а и професионални програмисти, за да могат да повишават непрекъснато знанията си в областта на алгоритмите и структурите от данни, както и уменията си да ги прилагат при разработването на софтуер. Книгата може да бъде използвана и от университетски преподаватели за подготовка на специализирани курсове по ефективни алгоритми и ефективни структури от данни.
Съдържание :
Том 1
1. Въведение
1.1. Състезателно програмиране
1.2. Състезанията по програмиране
1.3. Съвети за състезателите
1.4. Първи стъпки: лесните задачи
1.5. Ad Hoc задачи
1.6. Решения на упражненията без звезда
1.7. Бележки към главата
2. Структури данни и библиотеки
2.1. Обзор и мотивация
2.2. Линейни СД и вградени функции
2.3. Нелинейни СД и вградени функции
2.4. СД с наши имплементации
2.5. Решения на упражненията без звезда
2.6. Бележки към главата
3. Алгоритмични схеми
3.1. Обзор и мотивация
3.2. Пълно изчерпване
3.3. Разделяй и владей
3.4. Лакоми алгоритми
3.5. Динамично програмиране
3.6. Решения на упражненията без звезда
3.7. Бележки към главата
4. Графи
4.1. Обзор и мотивация
4.2. Обхождане на графи
4.3. Минимално покриващо дърво (МПД)
4.4. Най-къс път от един връх (НКПЕВ)
4.5. Най-къс път от всеки до всеки друг (НКПВВ)
4.6. Потоци в мрежи
4.7. Съчетания в граф
4.8. Претеглено МСДГ
4.9. Непретеглено МС
4.10. Претеглено МС
4.11. Специални видове графи
4.12. Решение на упражненията без звезда
4.13. Бележки към главата
Том 2
5. Математика
5.1. Обзор и мотивация
5.2. Математически Ad Hoc задачи
5.3. Java класът BigInteger
5.4. Комбинаторика
5.5. Теория на числата
5.6. Теория на вероятностите
5.7. Откриване на цикли
5.8. Теория на игрите
5.9. Степенуване на матрица
5.10. Решение на упражненията без звезда
5.11. Бележки към главата
6. Обработка на низове
6.1. Обзор и мотивация
6.2. Основни умения за обработка на низове
6.3. Ad Hoc задачи за обработка на низове
6.4. Търсене на низ
6.5. Обработка на низове с ДП
6.6. Суфиксно търсо/дърво, суфиксен масив
6.7. Решение на упражненията без звезда
6.8. Бележки към главата
7. Изчислителна геометрия
7.1. Обзор и мотивация
7.2. Функции за основните геометрични обекти
7.3. Алгоритми и функции за многоъгълници
7.4. Решения на упражненията без звезда
7.5. Бележки към главата
8. Теми за напреднали
8.1. Обзор и мотивация
8.2. По-сложни техники за търсене
8.3. По-сложни ДП техники
8.4. NP-трудни и NP-пълни задачи
8.5. Разлагане на задачи
8.6. Решения на упражненията без звезда
8.7. Бележки към главата
9. Редки теми
9.1. Обзор и мотивация
9.2. Тримерна геометрия
9.3. A* и IDA*: информирано търсене
9.4. Анаграма
9.5. Художествена галерия
9.6. Правилни скобови изрази
9.7. Задача за китайския пощальон
9.8. Задача за най-близката двойка
9.9. Алгоритъм на Edmonds за съчетание
9.10. Формули или теореми
9.11. Гаусово елиминиране
9.12. Разстояние върху сфера
9.13. Алгоритъм на Hopcroft-Karp
9.14. Инверсен индекс
9.15. Задача на Йосиф
9.16. Конски ход
9.17. Алгоритъм на Kuhn-Munkres
9.18. Най-близък общ предшественик
9.19. Магически квадрати (нечетен размер)
9.20. Умножение на ред матрици
9.21. Максимален поток с минимална цена
9.22. Палиндроми
9.23. Сортиране на палачинки
9.24. Алгоритъм на Pollard (rho алгоритъм)
9.25. Постфиксен калкулатор
9.26. Римски числа
9.27. Извличане на k-тия
9.28. Плъзгане на прозорец
9.29. Сортиране за време O(n)
9.30. Разредена таблица
9.31. Троично търсене
9.32. Ханойска кула
9.33. Бележки към главата