-10%

Апология на Средновековието. Покръстване и християнизация на българите . Съчинения в 5 тома Т.1

27.00 лв.

Автор : Васил Гюзелев

Издателство : Захарий Стоянов

ISBN : 9789540908113

Година : 2013

Корица : твърда

Страници : 502

Език : български

Описание

Академик Васил Гюзелев е роден през 1936 г. в с. Раковски /сега квартал на Димитровград/. Завършил е специалностите История и Археология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Родната Алма матер е естествената среда, в която се развива кариерата му на блестящ учен и преподавател в областта на средновековната история на България и Европа /IV-XV в./ Специализира византинистика и медиевистика, гръцка и латинска палеография в различни европейски университети и в САЩ. Автор е на 60 книги и около 500 студии и статии, публикувани у нас и в чужбина.
Настоящият петтомник на един от патриарсите на българската историческа мисъл включва ранната му монография „Княз Борис Първи“ /1969/, последната му книга „Средновековна поезия от и за българите“, която тук се публикува за първи път и някои други характерни за творчеството му изследвания /“Апология на Средновековието“, „Папството и българите през Средновековието“/.
Откриването и виртуозната интерпретация на напълно непознати извори и факти за Българското средновековие, лансирането на нови, основополагащи концепции за развитието на Балканите и Европа през епохата на Средновековието правят академик Васил Гюзелев световен авторитет в медиевистиката.