-10%

Същност и исторически модели на мировия съд и мировото правораздаване

20.70 лв.

Автор : Михаил Матеев

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-5219-8

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 350

Език : български

Код: 978-954-07-5219-8 Категории: , ,

Описание

Михаил Матеев е доктор по право и дългогодишен преподавател по История на българската държава и право и Всеобща история на държавата и правото в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Книгата е първият в българската правнонаучна литература монографичен труд с основен предмет мировото правораздаване. В теоретичната част се анализират институционалната и процесуалната същност на мировите съдилища и особеностите на помирителното и съдебното производство в тях. Прави се съпоставка със съвременните форми на медиация и други способи за алтернативно разрешаване на споровете.

В правно-историческата част са проследени специфичните обстоятелства на възникването и развитието на мировото правораздаване във Великобритания, Франция, Русия и България, съответните изградени съдоустройствени и процесуални модели. Особено внимание се отделя на създаването на нормативната уредба на мировото правораздаване от ІІ ОНС в България (1880).