-10%

ТВОРЧЕСКИ ФИГУРИ И КРЪГОВРАТ НА ИЗКУСТВАТА В ПРОЗАТА НА ЕРИК-ЕМАНЮЕЛ ШМИТ

23.40 лв.

Автор : Антоанета Робова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5505-2
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 302
Език : български

Описание

Монографията „Творчески фигури и кръговрат на изкуствата в прозата на Ерик-Еманюел Шмит“ изследва интермедиалните и интертекстуалните практики през първия прозаически период в творчеството на Е.-Е. Шмит (1994–2020) и анализира богатата галерия творчески фигури, свързани с повтарящи се наративни матрици и архетипи. Кръговратът на музика, визуални, сценични и драматични изкуства се разглежда като основен фактор за вътрешното единство на Шмитовата проза, съчетаваща приемственост и своеобразие. Проследяват се форми и функции на естетическото преживяване и модуси на емпатичното съпреживяване в интердисциплинарна перспектива. Откроените автотекстуални наративни матрици, лайтмотиви, обединяващи стратегии и интермедиални техники са показателни за настъпилите изменения в литературните парадигми при прехода от XX към XXI век.
Главен асистент д-р Антоанета Робова преподава дисциплините „Френска литература – модернизъм и авангардизъм“, „Литературна стилистика“ и води писмени упражнения в катедра „Романистика“ на ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“. През 2012 г. защитава докторска дисертация под съвместно научно ръководство на тема „Митични фигури в съвременния френскоезичен роман“. Основните ù научни интереси са в област та на френската литература на ХХ и ХХI век, сравнителното литературознание, литературната стилистика, митокритиката. Участвала е в национални и международни конференции и конгреси (Франция, Италия, Испания, Румъния и др.). Публикувала е студии и статии в колективни монографии и научни издания. От 2021 г. е член на редколегията на списанието за сравнително литературознание Colloquia Comparativa Litterarum. 

Също може да ви хареса…