-10%

ТВЪРДИНА НА ПРАВОСЛАВИЕТО. ПРОСЛАВА НА СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ

45.00 лв.

Автор : съставител – Искра Христова – Шомова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5657-8
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 424
Език : български

Описание

Това е десетата книга от Библиотека „Охридски извори“. Тя е посветена на св. Наум Охридски и е дело на колектив от изследователи от Катедрата по кирилометодиевистика. В нея са включени двете старобългарски жития на св. Наум, преведената от гръцки средновековна Служба засв. Наум с неговото Проложно жи тие, заедно с гръцките им оригинали, църковнославянските служби за св. Наум, преведени от Калистрат Зографски и от Партений Левкийски, както и Канонът за апостол Андрей от св. Наум Охридски. Към средновековните текстове за св. Наум има речник-индекси и новобългарски преводи. В книгата са поместени и изследвания върху публикуваните текстове и върху иконописната традиция за св. Наум Охридски.
СЪДЪРЖАНИЕ
Библиотека Охридски извори / 11
ПРОСЛАВАТА НА СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ / 13
Текстовете в прослава на свети Наум Охридски / 15
Искра Христова-Шомова
Развитие и разпространение на иконографията на св. Наум Охридски Чудотворец (XIV–XIX в.) / 29
Ралица Русева
Принципи на публикация на текстовете и на съставяне на речниците към тях / 69
ПЪРВО СТАРОБЪЛГАРСКО ЖИТИЕ НА СВ. НАУМ ОХРИДСКИ / 73
Йордан Иванов / 75
Петко Петков
Първо старобългарско житие на св. Наум Охридски / 78
Подготвил Димитър Пеев
Речник-индекс на Първото старобългарско житие на св. Наум Охридски / 84
Димитър Пеев
Първо старобългарско житие на св. Наум Охридски / 99
Превод на съвременен български Климентина Иванова
ВТОРО СТАРОБЪЛГАРСКО ЖИТИЕ НА СВ. НАУМ ОХРИДСКИ / 101
Йордан Хаджиконстантинов-Джинот / 103
Петко Петков
Второ старобългарско житие на св. Наум Охридски /106
Подготвила Камелия Христова-Йорданова
Речник-индекс на Второто старобългарско житие на св. Наум Охридски / 109
Камелия Христова-Йорданова
Второ старобългарско житие на св. Наум Охридски / 127
Превод на съвременен български Климентина Иванова
ТВЪРДИНА НА ПРАВОСЛАВИЕТО 8
СРЕДНОВЕКОВНА СЛУЖБА С ПРОЛОЖНО ЖИТИЕ НА СВ. НАУМ
ОХРИДСКИ / 129
Пьотър Алексеевич Лавров / 131
Искра Христова-Шомова
Текст на Службата с Проложното житие в среднобългарски превод с успоредни гръцки текстове / 134
Текстът на Службата с Проложното житие е подготвен от Искра Христова-Шомова. Успоредните гръцки текстове са подготвени от Иван П. Петров
Речник-индекс на Службата за св. Наум Охридски / 171
Искра Христова-Шомова, Ива Трифонова, Иван П. Петров
Гръцко-славянски индекс на Службата за св. Наум Охридски / 235
Иван П. Петров
Речник-индекс на Проложното житие на св. Наум Охридски / 251
Искра Христова-Шомова
Гръцко-славянски индекс на Проложното житие на св. Наум Охридски / 275
Иван П. Петров
Служба с Проложното житие на св. Наум Охридски / 281
Превод на съвременен български Искра Христова-Шомова
Езикова характеристика на превода на Службата за св. Наум Охридски / 299
Искра Христова-Шомова
Трите жития на св. Наум Охридски. Лексикална съпоставка / 307
Искра Христова-Шомова
Инципитариум на Службата на св. Наум Охридски / 315
Искра Христова-Шомова
ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ТЕКСТОВЕ ЗА СВ. НАУМ ОХРИДСКИ / 325
Служба за св. Наум Охридски от Калистрат Зографски / 327
Подготвил Петко Петков
Служба за св. Наум Охридски от Партений Левкийски / 340
Подготвил Петко Петков
Акатист на св. Наум Охридски / 361
Подготвил Петко Петков
Молитва към св. Наум Охридски / 368
Подготвил Петко Петков
КАНОН ЗА СВ. АНДРЕЙ ПЪРВОЗВАНИ ОТ СВ. НАУМ ОХРИДСКИ / 369
Стефан Кожухаров / 371
Петко Петков, Искра Христова-Шомова
Текст на Канона за св. Андрей Първозвани/ 375
Подготвила Ценка Досева
Канон за св. Андрей Първозвани от св.Наум Охридски / 389
Превод на съвременен български Искра Христова-Шомова
Георги Попов / 393
Искра Христова-Шомова
Свети Наум Охридски като химнописец / 399
Георги Попов
Молитва към св. Наум Охридски / 412
Литература / 414

Също може да ви хареса…