ТВЪРДЯТ ЗАПОЗНАТИ. ЕЗИКОВИ МАРКЕРИ ЗА (НЕ)ДОСТОВЕРНОСТ НА МЕДИЙНИЯ ТЕКСТ

16.00 лв.

Автор : Андреана Ефтимова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5693-6
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 168
Език : български
Код: 978-954-07-5693-6 Категории: , ,

Описание

Андреана Ефтимова е професор по медиен език и стил във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и доктор на науките в научно направление „Обществени комуникации и информационни науки“. Сред последните ѝ книги са „Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата“ (2016) и „Регистри в журналистическия дискурс“ (2018). Основател и главен редактор е на научното списание „Медии и език“.
В тази сложна ситуация, в която ставаме все по-малко сигурни в интерпретациите на медийните послания и все по-объркани в търсенето на точна, обективна и вярна информация, осъзнаването, че текстът разполага с механизми за ориентация в достоверността на съобщението, е все по-належащо.
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ / 7
ЕКСПЕРТНА РЕЧ В МЕДИИТЕ И (НЕ)ДОСТОВЕРНОСТ
Експертната реч в медиите – източник на (не)достоверност / 13
Влияние на параметрите на експертната реч в медиите върху начина на възприемане на информацията: достоверност, авторитетност, яснота / 39
ОЦЕНКА НА (НЕ)ДОСТОВЕРНОСТТА ЧРЕЗ ЕЗИКА
Езикови маркери за източника и вида на информацията и увереността в нея като оценка на (не)достоверността ѝ / 53
Изразяването на искреност като условие за оценка на истинността на съобщението / 66
Съответствие на журналистическия текст с книжовната норма като условие за оценка на (не)достоверността му / 78
РЕФЕРЕНЦИЯ НА НОВИНАРСКИЯ ТЕКСТ И (НЕ)ДОСТОВЕРНОСТ
Референциална плътност и достоверност на новинарския текст / 89
ПРОПАГАНДА, МЕДИИ И (НЕ)ДОСТОВЕРНОСТ
Значения на лексемата джендър под влиянието на медийния дебат за приемането на Истанбулската конвенция / 107
Езикови средства за прикриване на истината в агитационните материали на комунистическата пропаганда (Възродителният процес въз основа на материали в помощ на агитаторите, докладчиците и лекторите) / 127
БИБЛИОГРАФИЯ / 151
ПРИЛОЖЕНИЯ / 157
Приложение 1 / 159
Приложение 2 / 162
Приложение 3 / 162
SOURCES SAY. LINGUISTIC MARKERS FOR (UN)CREDIBILITY OF THE MEDIA TEXT / 165

Също може да ви хареса…