-10%

Текстове. Надписи. Образи

Original price was: 35.00 лв..Current price is: 31.50 лв..

Автор : сборник
Издателство : Институт за изследване на изкуствата – БАН
ISBN : 978-954-8594-65-3
Година : 2017
Корица : мека
Страници : 262
Език : български , английски

Описание

Сборник с доклади от международна научна конференция „Изкуствоведски четения“. Tом I — Старо изкуство. София, 2016.
Съдържание 
Е. Мутафов. Изкуствоведски четения 2016
М. Колева. Визуалният език на римското изкуство и Римска Тракия (резюме)
С. Ташевa. Съвременни образи на текстовете на Витрувий (резюме)
Г. Цигарас. Образ и слово през иконоборческата епоха (резюме)
С. Германиду. Водениците в писмените извори от византийската епоха  (резюме)
И. Стевович. Императори в олтара: иконоборчески киворий от Улцин, Черна гора (резюме)
Г. Веленис. Нов прочит на гръцкия надпис от село Черноглавци
К. Варела. Реакции на смъртта: някои бележки върхуранновизантийските надгробни надписи (резюме)
Е. Костич, Г. Веленис. Казусът на невярно датираните през по-ранна епоха в противовес на фалшифицираните надписи. Кирилският надпис от Едеса (Воден) (резюме)
Й. Ерделян. Два надписа от църквата „Св. св. Сергий и Вакх“ до Шкодра и проблема за отношението между словотои образа като маркери на идентичността в средновековна Сърбия (резюме)
В. Дебие. Надписване на средновековното въображение. Размисли за надписите и образите върху Данииловия капител в „Сан Педро де ла Наве“ (резюме)
Д. Лякос. Византийските и поствизантийските ктиторски надписи от Света гора, вписани в исторически и археологически контекст (резюме)
Г. Манопулос. Титлата „даскал“ и системите за датиране в надписите от с. Арбанаси (резюме)
К. Якумис. Текстова визуалност и визуална текстуалност в текстовете, корелирали в произведения на изкуството. Сборникът „Вяра“ на Нектариос Терпос и сцената „Страшен съд“ в Музеке, Централна Албания (резюме)
Е. Мутафов. Текстове, надписи и образи в бачковската църква „Св. Никола“ (резюме)
Списък на авторите

Също може да ви хареса…