Теория и практика на устния превод

30.00 лв.

Автор : Бистра Алексиева

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-2971-8

Година : 2011

Корица : мека

Страници : 324

Език : български

Изчерпан

Описание

Проф. Бистра Алексиева, доктор на филологическите науки, е специалист по обща теория на превода, теория и практика на устния превод и частната теория на превода. Изследователската й дейност е свързана с двойката „английски-български“ предимно по отношение на видовете асиметрии между двата езика. Има множество публикации у нас и в чужбина по изброените по-горе области на изследване.
Помагалото Теория и npakmuka на устния превод е пряко свързано с преподавателската дейност на авторката със студентите, избрали магистърската програма по конферентен превод. В него се разглеждат основни проблеми на устния превод и по-специално – на конферентния превод, като ударението е върху анализа на спецификата на този вид преводаческа дейност с оглед овладяване на необходимите основни умения. ВклЬчени са и упражнения по консекутивен превод, подбрани от асистентите, преподаватели към школата по конферентен превод във факултета по класически и нови филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.