Теория на литературата. От Платон до постмодернизма

24.00 лв.

Автор : Евгения Панчева , Амелия Личева , Миряна Янакиева

Издателство : Колибри

ISBN : 954-529-349-7

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 528

Език : български

Изчерпан

Описание

Съдържание

От Платон до постмодернизма

Представяне на теорията

Античност

Средновековие

Ренесанс

Класицизъм

Просвещение

Немска класическа естетика

Романтизъм

XIX век

Руски формализъм

Кръгът на Бахтин

Пражки лингвистичен кръжок

Великата традици

Американската Нова критика

Структурализъм

Семиотични идеи в литературознанието

Критиката на Ролан Барт

Нова критика (Nouvelle critique) във Франция

Интертекстуална критика

Марксистко литературознание. Социология на литературата

Психоаналитична критика

Архетипна и митологична критика

Феноменологична и екзистенциална критика

Херменевтика

Теория на рецепцията: Ханс Роберт Яус

Теория на читателската реакция

Франкфуртска школа

Лаканианската психоанализа

Шизоанализа: Жил Дельоз

Постмодернизъм

Деконструкция. Жак Дерида

Йейлските критици

Критическите идеи на Фуко

Нов историзъм и културен материализъм

Феминизъм

Културни и постколониални изследвания

Именен показалец