Тестове в психотерапията

15.00 лв.

Автор : Петър Иванов

Издателство : Ахат

ISBN : 978-954-9664-00-3

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 112

Език : български

Изчерпан

Описание

Ръководството „ТЕСТОВЕ В ПСИХОТЕРАПИЯТА“ е насочено към ползването на различни инструменти в практиката на психотерапевтичния процес с конкретен пациент.
Показани са едни от най-популярните и най-ползвани инструменти в психотерапевтичната работа. Тези инструменти – въпросници, анкети,
тестове, инструкции, стандарти, скали, предписания, списъци и др. – са създадени от безспорни авторитети в областта на приложната психология
и психотерапията.

Книгата е предназначена за читателска публика, която по един или друг повод се нуждае от конкретна информация в съответните области на
психопатологията, психодиагностиката и психотерапията, като в същото време читателят има определен обем от знания по психология на личността, по психопатология и по психотерапия.

„ТЕСТОВЕ В ПСИХОТЕРАПИЯТА“ поже да бъде ползвано като справочник и като съветник в психотерапевтичната практика, а също така и като учебно пособие при обучението на студенти и курсисти в областта на общата и
специалната психотерапия.
СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение… 5

1. Въпроси при анамнеза… 7
2. Психодиагностични методи… 12
3. Въпроси при разпитване… 16
4. Алгоритъм за психокорекции… 17
5. Епигенетични възрастови феномени… 18
6. Програма за психотерапия… 20
7. Въпросник за жизнени ценности… 22
8. Разкриване форми на Аза… 23
9. Решетка на ролевите конструкти… 25
10. Входна анкета за деца и юноши… 27
11. Списък на играчки при работа с деца… 30
12. Въпроси при изповед… 32
13. Въпросник за алкохолна зависимост… 35
14. Метод „Думи по буквите на името”… 36
15. Признаци за „Инфантилно всемогъщество”… 37
16. Въпросник при хазартомания… 38
17. Тест Homo Ludens… 39
18. Препоръки при игрова адикция… 41
19. Тест на Кимбърли Янг… 43
20. Регистър на личностни качества… 44

21. Тест за хазартна зависимост… 46
22. Тест за Интернет зависимост… 48
23. Предписания срещу нежелано въздейстие… 50
24. Въпросник при шопинг мания… 53
25. Скала на Лебович (при социофобия)… 55
26. Въпросник при обсесивно-компулсивно
разстройство… 57
27. Симптоми на страхова невроза… 58
28. Диагностиране на депресия… 59
29. Метод на Суини (при депресия)… 60
30. Компоненти на Poena damni… 61
31. Фактори за суицид… 62
32. Типове постсуицидно поведение… 63
33. Скала на Холм и Рах… 64
34. Критерии за паническа атака… 65
35. Форми на патологично увлечение… 66
36. Списък на фактори за патологично увлечение… 67
37. Симптоми на делир и на деменция… 68
38. Метод на сложните аналогии… 69
39. Тест „Кои са съществените признаци?”… 71
40. Стандарти при умствено изоставане… 73

41. Признаци за лъжа… 78
42. Списък на причини за безсъние… 79
43. Инструкции при безсъница… 80
44. Критерии за сомнамбулизъм… 81
45. Тестове за абнормно поведение… 82
46. Тест на Асингер за агресивност… 83
47. Анкета за нарушено хранене… 88
48. Въпросник на Стивън Братман… 90
49. Скала за оценка на сънливостта… 92
50. Програма на Хоенбергер и Шиндлер… 93
51. Метод „Аз сам мъж и…”… 95
52. Подредба на претенциите при раззвод… 96
53. Въпросник при ревност и изневяра… 97
54. Групи сексуални дисфункции… 98
55. Анкета на Бем… 99
56. Тест „Незавършени изречения”… 102
57. Списък на възрастови кризи по Ериксон… 104
58. Диагностични критерии за аутизъм… 105
59. Въпросник при онкологично заболяване… 107