Титли и имена в Първата българска държава

30.00 лв.

Автор : Живко Войников

Издателство : Абагар

ISBN : 978-619-168-198-3

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 408

Език : български

Описание

Съдържание
Предговор
Увод
Въведение
Древните българи — кои са те? (Тохаро-сарматската теза — кратка зарисовка на въпроса)
I. Аристократични титли, административни длъжности и войскови звания, употребявани в първата българска държава
II. Професии, занятия, или названия, свързани с някаква дейност, или качество, познати от старобългарската литература и други източници
III. Известни титли при Сюнну
IV. Титли при древните тюрки
V. Титли при аварите и някои думи, свързани с дейност, роднинство, или качество с аварски произход
VI. Титли и някои названия при волжките българи
VII. Титли, използвани в Хазарския каганат
VIII. Зиези, от който са българите
IX. Българските имена от времето на първата българска държава
1. Имената на владетелите
2. Други български имена от времето на ПБД и известни от преди 681 г
3. Родови имена
X. Известни аварски, кутригурски и утигурски, савирски и хазарски лични имена
1. Аварски имена
2. Кутригурски и утигурски имена
3. Савирски имена
4. Хазарски имена
Изводи
Библиография