Томичов Псалтир

80.00 лв.

Автор : Аксиния Джурова

Издателство : Център за славяно­византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“

Година : 1990

Корица : твърда

Страници : 600

Език : български

 

Описание

Аксиния Джурова. Томичов Псалтир. Том I—II (Monumenta Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia, Vol. I)

 

Съдържание

М. Шчепкина. Предисловие. Томичовият псалтир

Уводни бележки

Глава първа. Кодикологичен и палеографски анализа на ръкописа

1. История на ръкописа

2. Съдържание

3. Материал, подвързия, коли, пагинация, физическо състояние

4. Филиграноложки анализ. Тип разлиновка

5. Функционален анализ на украсата

6. Орнамент

7. Редакция, особености на превода и система на писмото на Томичовия псалтир

Глава втора. Типологична класификация на псалтирите

1. Псалтирът като богослужебна книга

2. История на проучванията

3. Илюстрираните псалтири и връзката им с богослужебната практика

4. Редакционна принадлежност на илюстрациите на Томичовия псалтир

Глава трета. Идейно-стилови тенденции на илюстративния цикъл

1. Мястото на псалтира сред старозаветната и новозаветната литературна традиция и връзката му с литургичната практика. Политическата ортодоксия като културна идеология

2. Превръщане на богослужебните псалтири в книга за индивидуална молитва. Византийският първообраз и Томичовият псалтир

3. Развитието на илюстрацията като богословски и литургичен коментар и идеите на исихазма. Разностилието в изкуството на XIV в. и единството на книжовната реформа на Паисий

Глава четвърта. Ролята на манастирите през XIV в. Място и създаване на Томичовия псалтир

1. Ролята на манастирите през XIV в.

2. Опит за локализация на Томичовия псалтир. Въпросът за етническия произход на ръководителя на ателието

Заключение

Анотации на миниатюрите в Томичовия псалтир

Библиография

Съкращения

Приложения

Списък на приложенията

Показалция

Резюме на английски език

Резюме на френски език